Rindert Brandsma

Rindert Brandsma als dienstplichtig militair (1936 - 1937)

Rindert Brandsma als dienstplichtig militair voor de Johan Willem Frisokazerne in Assen. Hij dient daar van 5 oktober 1936 tot 19 maart 1937 bij het 1e Regiment Infanterie.

Openbare ULO (1931)

Nadat Rindert Brandsma de lagere school aan 't Zand en later die in de Midstraat heeft bezocht, gaat hij in 1930 samen met zijn broer Lykele naar de openbare ULO aan de Harddraversdijk in Joure. Dat was bijzonder voor een arbeidersjongen. Sommige dorpsbewoners spraken er schande van en vonden dat zo'n jong beter geld kon gaan verdienen voor het gezin. Bij de fabriek van Douwe Egberts bijvoorbeeld. Maar Rinderts ouders hamerden er bij hun kinderen op dat een goede opleiding hen verder zou brengen. Ze hadden die kans zelf niet voldoende gekregen.

Rindert Brandsma met vriendjes (1927)

Op de foto Rindert Brandsma geflankeerd door vriendjes.
Rindert schrijft daarover in zijn boek Herinneringen uit mijn leven:

Met mijn vriendjes bouwde ik kastelen van zand. Daarin groeven we gangen, die we afsloten met stukjes glas, die we vonden. Op het fluitekruid en de bereklauw zochten we grote, rode insecten. Dat waren onze soldaten. Die stopten we in de door ons gegraven gangen in onze kastelen. Nog zie ik ze tegen het glas lopen.

Joure, Midstraat met Bewaarschool (begin 1900)

Ansichtkaart van de Midstraat in Joure aan het begin van de 20e eeuw. Rechts op de foto is op de gevel de tekst Bewaarschool zichtbaar.

Op deze bewaarschool komt Rindert Brandsma als kleuter terecht. Hij schrijft daar later over:

Toen ik oud genoeg was, bracht Mem me naar de Bewaarschool. Die was middenin ons dorp. Misschien heeft mijn oudste zuster me daar ook wel dikwijls gebracht. (...) In de tuin achter de school mocht ik in het zand spelen. Met een houten schepje probeerde ik een klein houten kruiwagentje vol te scheppen.

Rindert Brandsma (1918)

Foto van Rindert Brandsma op 1-jarige leeftijd. De foto is waarschijnlijk genomen door zijn vader Gooitzen Brandsma, die een verwoed amateur-fotograaf was. Gooitzen kocht een lens en bouwde zijn eigen camera. Dat was in die tijd een camera obscura, een soort houten box die lichtdicht was gemaakt. Er gingen glasplaten in die waren besmeerd met zilverbromide en gelatine. Foto's die op die manier zijn gemaakt, zijn tamelijk kwetsbaar. Het is dan ook bijzonder dat deze foto bewaard is gebleven.

Jaap Snoek van Volendam (1929)

Rindert Brandsma is samen met zijn broer Lykele lid van een zang- en toneelgroepje dat onder leiding staat van Durk Wartena uit Oudehaske. Op de bovenverdieping van 'Het Tolhuis' aan De Zijl oefenen ze het zang- en toneelstuk Jaap Snoek van Volendam, naar het gelijknamige boek van Chris van Abkoude.

Op de foto staand rechts Rindert en Lykele. Naast hen een jongen met een zeilbootje. Dat hadden Lykele en Rindert gemaakt van een oude klomp van hun vader. Ze voeren ermee op de Overspitting.

Lagere school aan 't Zand te Joure (1927)

In Joure waren twee lagere scholen: de Armenschool aan 't Zand en de Burgerschool in de Midstraat. Lykele en Rindert Brandsma gaan naar de armenschool, vlakbij het arbeidershuisje waar ze wonen. Hun vader is meubelmaker en verdient niet de elf gulden per week die minimaal nodig is om tot de Burgerschool toegelaten te worden. Als ze later naar Westermeer verhuizen, komen ze alsnog op de Burgerschool terecht.
De school aan 't Zand is dan hervormde school geworden.

Gezin Gooitzen Lykeles Brandsma (1920)

Foto uit mei 1920 van vakfotograaf Haasdijk uit Joure. Van links naar rechts: Maria (Marie) (8½jaar), Rindert (2½ jaar), Aaltje (7 jaar), Lykele Brandsma (3½ jaar).

Joure, Patrimoniumstraat (1920)

Als gevolg van de Woningwet (1902) ontstaan er overal in het land coöperatieve bouwverenigingen. Op 28 augustus 1917 wordt in Joure de Stichting Patrimonium Woningbouw ter Verbetering van de Volkshuisvesting Haskerland opgericht. In eerste instantie lukt het niet om bouwgrond te vinden, maar in 1919 kan men van start gaan met de bouw van de eerste 16 woningen. In 1920 volgen er nog eens 30. In één van deze woningen komt het gezin van Gooitzen Lykeles Brandsma in 1921 terecht: Patrimoniumstraat 17.

Joure, Burgerschool aan de Midstraat (1907)

In Joure waren twee lagere scholen: de Armenschool aan 't Zand en de Burgerschool in de Midstraat. Op de Burgerschool werden alleen kinderen toegelaten waarvan de ouders minimaal elf gulden per week verdienden. Die verdient Jan Sjoerds Postma, de stiefvader van Gooitzen Lykeles Brandsma, niet en dus gaat Gooitzen naar de Armenschool aan 't Zand. Omdat deze echter overvol raakt, komt Gooitzen later alsnog op de Burgerschool terecht.

Inhoud syndiceren