Familie Noppert

De Familie Noppert is met de familie Brandsma verbonden via Martje Klazes Noppert, de tweede vrouw van Lykele Jans Brandsma.

De overgrootvader van Martje was Jacob Jans Noppert (1745 - 1829). Jacob werd geboren in Kalenberg, een plaatsje in de Weerribben. Hij was schipper en woonde op zijn boot. Jacob behoort tot de zogenaamde Gietersen; hij vestigt zich in Oudehaske, waar hij op 4 februari 1812 de familienaam Noppert aanneemt.

Zijn zoon Hendrik Jacobs Noppert (1771 - 1838) was winkelier en veenbaas in Joure.

Op 7 mei 1815 koopt Hendrik samen met Arend Roels Blomberg voor 500 Caroli gulden van Likele Thijssens Schaap, koopman te Joure
‘Een stuk hooijland en klein gelegen in den dorpe Snikzwaag, belast met éénentwintig stuijvers in de floreen en het onderhoud van zet en bart (?); daar en tegen bevoorregt met de vrije vaart na de Zijlroede’.


Fragment van de koopakte van 7 mei 1815

Klaas Hendriks Noppert (1806 - 1878), de vader van Martje, was turfmaker te Joure.

Er is nog een tweede link tussen de families Brandsma en Noppert: Tjitske Brandsma, de dochter van Reinikes Brandsma en Jaai Buwalda trouwt in 1953 met Pieter Noppert.

Hieronder de afstamming van Martje Klazes Noppert.