Voornamenregister

Register van voornamen
uit de familiestamboom en hun betekenissen

Dit register bevat alle voornamen die voorkomen in de stamboom van de familie Brandsma en hun betekenis. 

< A >

Aafke/Aafje komt waarschijnlijk van Ave, dat ‘bovenaards, niet goddelijk wezen’ betekent.
Aagje/Aagjen is een Friese naam. Eenstammige verkorting van een Germaanse naam met 'agi(l)-' (= zwaard). 
Aaldert: zie Aaltje.
Aaltje is afgeleid van Adelheid, een Germaanse naam die ‘vrouw van edele gestalte’betekent.
Abe is een Friese naam die een verkorting is van Germaanse namen met ‘adel-’. Het is een verkorting van het Germaanse ‘athala’. Dat is waarschijnlijk weer een afleiding van de stam ‘ath’ (= goed). Een zeer oude naam waarvan de oorspronkelijke betekenis ‘voornaam geslacht’ is.
Adriana betekent áfkomstig uit Adria', een plaats in de buurt van Venetië. 'Adria' wordt in verband gebracht met het Latijnse 'ater', dat 'dofzwart, donker' betekent en verwijst naar het zwarte zand van de stranden van de Adriatische Zee.
Adrianus: zie Adriana.
Afke is een Friese naam die is afgeleid van 'Ave' dat zoiets als 'bovenaards, goddelijk wezen' betekent.
Agatha: zie Agie.
Agie komt van Agatha, dat is afgeleid van het Griekse 'Agathos' dat 'goed' betekent.
Agnes komt van het Griekse 'hagnos', dat 'heilig, zonder schuld, rein, kuis' betekent.
Allan is een Engelse naam van Keltische oorsprong. De betekenis is onzeker. De vorm in het Gaelisch 'ailean' wordt in verband gebracht met 'rots'.
Albert/Albertje/Albert(h)a/Albertus/Alberdina is afgeleid van Adelbert, een tweestammige Germaanse naam met de betekenis ‘door adel schitterend’.
Aleida/Alida is afgeleid van Ádelheid, een Germaanse naam die 'vrouw van edele gestalte, edele aard' betekent.
Alexandra/Alex is afgeleid van Alexander. Zie: Sander/Sandra.
Alexis is een Engelse meisjesnaam die is afgeleid van Alexius (= helper, verdediger).
Ali/Alie is afgeleid van Adelheid, een Germaanse naam met ongeveer de betekenis van '(vrouw) van edele gestalte, aard'.
Alice is een variant van Adelheid. Zie: Ali/Alie.
Amelia komt van Amalia. Verkorting van Germaanse amal-namen. 'Amal-' betekent 'inspanning (in de strijd)'.
Andreas is afgeleid van het Griekse 'andreios' (= mannelijk, dapper).
Andries komt van Andreas, welke naam is afgeleid van het Griekse 'andreios', wat 'mannelijk, dapper'betekent.
Anka is afgeleid van Anna. Zie: Anna.
Anna is de Griekse vorm van het Hebreeuwse ‘Hanna’. De naam betekent ‘genade, begenadigde, lieflijke’.
Anne: zie Anna.
Anne - Marije. De eerste naam 'Anne' is afgeleid van Anna. De volgnaam 'Marije' is afgeleid van Maria.
Annemiek: zie Anne-Marije.
Annigje/Annigjen is afgeleid van Anna.
Anouk is afgeleid van Anna. Zie: Anna.
Antje is eveneens afgeleid van de grondvorm Anna.
Antoinette: zie Antonie.
Antonie is afgeleid van Antonius, een Latijnse naam waarvan de betekenis 'De onschatbare' is.
Anton/Antonius: zie Antonie.
Arend/Arendine is een Germaanse naam die 'als een adelaar heersend' betekent.
Arjen is afgeleid van Adrianus. Zie: Adriana.
Aron komt van Aäron, een Hebreeuwse naam die waarschijnlijk 'de verlichte' betekent.
Arthur is de naam van de bekende figuur uit de Middeleeuwse Keltische romans, koning Arthur. De oorsprong en de betekenis zijn niet zeker. De naam wordt wel in verband gebracht met het Keltische 'artus' (= beer), het Welsh 'gwr' (= held), het Oudnoorse 'Arnthor' (= arend) + 'Thor' en ook met een Romeinse gensnaam (geslachtsnaam) 'Artorius', die in de Romeinse tijd in de Keltisch streken van Groot-Brittannië werd overgenomen.
Atte is een variant van Ade. Betekenis: voornaam geslacht.
Aukje/Auke/Akke is een Friese naam die is afgeleid van Aue. De oorsprong van deze naam is niet met zekerheid vastgesteld. Waarschijnlijk gaat het om de gebrekkige weergave door kinderen van een bestaande naam. Later is de vervorming door ouderen overgenomen en tot naam uitgegroeid.
Ayla is een Hebreeuwse meisjesnaam die 'hert', 'gazelle' betekent.

< B >

Barendina is een tweestammige Germaanse naam die 'sterk, moedig als een beer' betekent.
Bastiaan is afgeleid van Sebastianus en betekent 'man uit Sebastia'. Op zijn beurt is dit weer afgeleid van het Griekse 'sebastos' dat 'verheven, eerwaardig' betekent.
Bauke/Baukje is een Friese naam die 'sterk'betekent.
Beitske is een Friese naam, een verkorting van 'Elisabeth' dat teruggaat op het Hebreeuwse 'Elisjeba' (= God heeft gezworen).
Bennard is afgeleid van Bernhard. Zie: Berend.
Berend is een Germaanse naam die 'sterk als een beer' betekent.
Bernardina is een Germaanse naam, afgelkeid van 'Bernhard'. Betekenis: sterk, moedig als een beer.
Betty is afgeleid van Elisabeth. Zie: Beitske.
Bieuwke is een vleinaam uit de kindertaal. Naar de betekenis valt slechts te raden.
Binnert/Binne is afgeleid van Bernhard. Tweestammige Germaanse naam met ongeveer de betekenis 'sterk, moedig als een beer'.
Bontje is waarschijnlijk afgeleid van Bone, waarvan de betekenis niet zeker is.
Boote is afgeleid van Bode, een Germaanse naam met de betekenis 'gebieden'.
Bouke/Baukje is een sterk verkorte en in de kindermond vervormde Germaanse naam, mogelijk afgeleid van Bavo.
Brugt is vermoedelijk een verkorting van namen die eindigen op '-brecht' (= stralend, glanzend, schitterend).

< C >

Catharina/Katharina is afgeleid van het Griekse 'katharos', dat 'rein, schoon, zuiver' betekent.
Charles. Zie: Karel.
Christiaan. Zie: Christina.
Christina/Christine is de vrouwelijke vorm van Christiaan dat teruggaat op het Griekse 'christianos' en het Latijnse 'christianus' dat 'christen' betekent.
Cindy is een vleivorm van Cynthia. Dat was een bijnaam van de Griekse godin Artemis, naar haar geboorteplaats, de berg Cynthus (op Delos).
Claire is verwant aan Clara, dat is afgeleid van het Latijnse 'clarus' (= helder, blinkend, glanzend, schitterend).
Cornelis/Cornelia/Corneliske. Zie Korneliske.
Cornelius: zie Cornelis.

< D >

Daan is afgeleid van Daniël. Zie: Daniël.
Daisy is de Engelse vorm van Madelief. Zie: Madelief.
Daniël/Daniëlle is een Hebreeuwse naam die 'mijn rechter is God' betekent.
Deniz is een in Nederland weinig voorkomende Turkse (vooral) jongensnaam. De betekenis is 'God van wijn en groei'.
Dennis is afgeleid van Dionysius. De Griekse god Dionysos was de god van de wijn. Dionysius betekent 'tot Dionysos behorend'.
Dianne is afgeleid van Diana, de godin van de jacht.
Dieuwke is een Friese meisjesnaam die 'beschermer van het volk' betekent.
Dina gaat waarschijnlijk terug op de Oudtestamentische naam 'Dina', de dochter van Jacob en Lea. Haar naam betekent 'oordeel'.
Dirk is afgeleid van Diederik, een tweestammige Germaanse naam die 'machtig onder het volk' betekent.
Doede is een Friese naam die in de kindermond is vervormd uit namen als Liudolf ('liud'= volk; '-olf' = wolf).
Dorien is afgeleid van Dorothea. Zie: Dorothea.
Dorothea is een omkering van Theodora, dat Grieks is voor 'godsgeschenk'.
Douwe is een Friese naam. Waarschijnlijk afgeleid van het Friese 'dou' (= duif).

< E >

Edwin is een oorspronkelijk Engelse naam met de betekenis 'vriend van het erfgoed'.
Eelk(e) komt van de grondvorm Ale, die op zijn beurt weer is afgeleid van de Germaanse stam ‘Adel-‘. Zie onder andere Abe.
Ege is een Turkse jongensnaam waarvan de betekenis niet bekend is. De naam komt in Nederland weinig voor.
Eilert is afgeleid van de Germaanse naam Agilhard. De betekenis: sterk door/met het zwaard.
Elisabeth/Elizabeth/Elsbeth: zie Beitske.
Elise is afgeleid van Elisabeth. Zie verder: Beitske.
Eloïse is een weinig voorkomende meisjesnaam waarvan de betekenis onbekend is.
Elsje/Elske is een verkorte vorm van Elisabeth. Zie verder: Beitske.
Elvira is waarschijnlijk eem naam van Germaanse oorsprong. 'Al wara' betekent 'in alles beschermend'.
Emma is een verkorting van namen met 'ermin-', 'irmin-'. Deze naamstam heeft als betekenis 'allesomvattend, groot, geweldig, machtig'.
Erica is afgeleid van het bekende heideplantje (Dopheide).
Erik is een Scandinavische, maar ook een Friese naam. Het eerste gedeelte van de naam kan hetzelfde zijn als het Nederlandse  'eer, roem', het kan echter ook zijn afgeleid van 'ee-' (= recht, wet). Het tweede gedeelte komt van '-rijk' (= machtig). De naam betekent dan 'heerser van de wet'.
Ernestina is afgeleid van 'Ernst'en betekent 'ernst in de strijd'.  
Esra komt van Ezra, het Hebreeuwse woord voor 'hulp'.
Euphemia: zie Femia.
Eva komt uit het Hebreeuws en betekent 'de leven gevende'.
Everdina is een Germaanse naam die 'sterk als een ever (= wild zwijn)' betekent.

< F >

Fabian komt van Fabianus (= afkomstig uit de stad Fabiae).
Feikje is een Friese naam. Het is een sterk verkorte vorm uit de kindertaal van namen met 'Fred(e)-' dat 'vrede, bescherming' betekent.
Femia is afgeleid van 'Eufemia', Grieks voor 'goede spraak, goede naam'.  
Femmigje komt van Femme, een friese naam die vermoedelijk een tweestammige verkorting uit de kindertaal is van 'Frede-'namen als 'Fredemar' (= beroemde beschermer).
Fetje/Fedde/Fedze/Fetze is een Friese en Groningse naam. Eenstammige verkorting van Germaanse namen met '-fred' (= vrede, bescherming). Het is een vorm uit de kindertaal met reductie van de r.
Foeke: zie Fokje.
Fokje is een Friese naam die is afgeleid van germaanse namen met '-folk', wat 'volk, krijgsvolk' betekent.
Fokke: zie Fokje.
Franciscus/Frans. De naam is afkomstig van Franciscus van Assisi (geboren omstreeks 1181). Diens doopnaam was 'Giovanni' (= Johannes), maar na een reis naar Frankrijk noemde zijn vader hem 'Francesco' (= Fransman).
Frederik is een tweestammige Germaanse naam met ongeveer de betekenis 'machtige beschermer'.
Froukje is een naam die in Friesland, Groningen en Drente voorkomt. De naam is afgeleid van Frauk. Dit is een Friese naam die is afgeleid van het Oudhoogduitse ‘frouwa’, dat ‘voorname vrouw, meesteres, gemalin’ betekent. Een tweede verklaring is dat de naam teruggaat op het westgermaanse ‘fraw-‘, ‘frau-’, dat ‘vrolijk, vlug’ betekent.

< G >

Geert/Geertje is afgeleid van Gerard, een tweestammige Germaanse naam die 'sterk met de speer' betekent.
Geertruida is een tweestammige Germaanse naam die is afgeleid van ‘ger-’ (= speer) en mogelijk het Duitse ‘drude’ (= tovenares). De oorspronkelijke betekenis zou dan zoiets als ‘kracht’ zijn. Het tweede gedeelte zou ook afgeleid kunnen zijn van het Duitse ‘traut’ (= geliefd).
Geeske/Geesje komt van Gesina, dat waarschijnlijk een vervorming van Geertruida is.
Georgia is een Engelse meisjesnaam die is afgeleid van George. Zie verder: Joris.
Gerben komt van Gerbern. Het is een tweestammige Germaanse naam uit ‘ger-’ (= speer) en ‘-bern’ (= beer). ‘Beer’ is metafoor voor ‘dappere man, held, strijder’.
Gerber is waarschijnlijk een verbastering van Gerbern. Zie: Gerben.
Gerbrich/Gerbrig is een Germaanse naam, die ‘beschermster met de speer’ betekent.
Gerhardus is afgeleid van Gerard. Zie verder: Geert/Geertje.
Gerherdina is een weinig voorkomende naam waarvan de betekenis onbekend is.
Gesina is vermoedelijk een vervorming en verkorting van Geertruida. Zie: Geertruida.
Gijsbertha/Gijsbertus is een Germaanse naam die 'kind van voorname ouders, vanedele afkomst' betekent.
Gooitzen is een Friese naam, afgeleid van Goaije. Dit is een eenstammige verkorting van het Oudfriese ‘gôd’, wat ‘goed’ betekent. Gooitzen is dan zoiets als ‘goede zoon’.
Grace is afgeleid van het Latijnse 'gratia' (= bevalligheid, bekoorlijkheid).
Grietje is afgeleid van Margaretha, welke naam teruggaat op het Griekse 'margaritè' (= parel). Oorspronkelijk is het echter waarschijnlijk een Babylonisch woord: 'mâr galliti', wat  'dochter van de zee' of 'een kind van licht' betekent. Beide in verband met het geloof van de oude Perzen dat oesters 's nachts omhoog kwamen om de maan te aanbidden. Als zij het wateroppervlak bereikten, openden zij hun schelpen en namen een druppel dauw op. Door de stralen van de maan werd die veranderd in een parel. 

< H >

Hannah is mogelijk een verkorting van Johanna, de vrouwelijke vorm van Johannes, maar er is ook een Hebreeuwse naam Hannah, die 'God heeft mij begenadigd' betekent.
Harm/Harmke is afgeleid van Herman, een tweestammige Germaanse naam die ongeveer 'man, held van het leger' betekent.
Heather is een Engelse meisjesnaam die terug te voeren is op het woord voor 'heide' (vergelijk het Nederlandse Erica).
Hebeltje is een Friese naam. Zie verder: Hiltje.
Heere is een eenstammige verkorting van Germaanse namen met 'Har-', 'Her-' (= heer, leger).
Hemke is een Friese naam. Het is een variant van Heime, een eenstammige Germaanse naam, vergelijkbaar met het Nederlandse 'heim, heem', dat woonplaats, erf betekent.
Hein is afgeleid van Hendrik. Zie: Hendrik.
Helena is een oorspronkelijk Griekse naam die 'de stralende, de schitterende' betekent.
Hendrik/Hendrikje/Hendrika/Hendricus/Henrica/Henri/Henry is een tweestammige Germaanse naam die veelvuldig voorkomt. Het eerste gedeelte is waarschijnlijk afgeleid van ‘heim-’ (= woonplaats, erf), het tweede stukje komt van ‘-rik’ (= machtig).
Herman is een Germaanse naam die ongeveer 'man, held van het leger' betekent.
Hette is een eenstammige verkorting van namen met de naamstam 'hade-', 'hed-' (= strijd).
Hidde: zie Hette.
Hillegonda: komt van Hildegonda, Germaanse naam die 'strijd' betekent.
Hiltje komt van Hild. Eenstammige verkorting van Germaanse namen met 'hild-' (= strijd). 
Hinke is de Friese verkorte vorm van Hendrik.
Hiske/His is een door kindertaal vervormde naam die teruggaat op het Germaanse 'hild-' dat 'strijd' betekent.

< I >

Ida betekent 'van edele afkomst'.
Ieda is een weinig voorkomende naam waarvan de betekenis niet bekend is. Zie verder: Ietje.
Ieke/Yke is een Friese naam, die zo sterk verkort is dat er weinig over de oorsprong valt te zeggen.
Ietje/Ytje is afgeleid van Ida, wat weer een verkorting is van namen die eindigen op ‘-ida’. Het is afgeleid van de Germaanse stam ‘id-’, wat ‘werkzaamheid’ betekent.
Ieve is een weinig voorkomende naam waarvan de betekenis onbekend is.
Isabella is een Italiaanse meisjesnaam die 'gewijd aan God' betekent. 

< J >

Jaai is een weinig voorkomende naam waarvan de betekenis niet bekend is.
Jacob/Jacobus is een naam die is afgeleid van het Hebreeuwse 'Ja'aqob', wat zo ongeveer 'hij zal beschermen' betekent.
Jacqueline is afgeleid van Jacob. Zie verder: Jacob.
Jan/Jantje is een veelvuldig voorkomende naam. Komt van Johannes, wat is afgeleid van het Hebreeuwse ‘Johanan’ (= Jahweh is genadig).
Janke/Janneke is afgeleid van Johannes. Zie verder: Jan.
Jannes/Janna komt van Johannes. Zie verder: Jan.
Jantien is afgeleid van Johannes. Zie verder: Jan.
Jasmijn is een meisjesnaam die is afgeleid van de geurende bloemenstruik Jasmijn.
Jayne is een Engelse meisjesnaam die in Nederland nauwelijks voorkomt en waarvan de betekenis onbekend is.
Jazlyn is een meisjesnaam uit het Engelstalig gebied waarvan de betekenis onbekend is. Komt in Nederland nauwelijks voor.
Jeanine is een meisjesnaam die is afgeleid van Johannes. Zie: Jan/Jantje.
Jelle is een Friese naam die is afgeleid van Gelle, wat ‘waarde, betaling, vergelding’ betekent.
Jelke/Jelkje: zie Jelle.
Jeltje komt van Jelle. Zie hierboven. In de 17e eeuw werd de naam verlatijnst tot Juliana.
Jentje is een naam die vooral veel in Staphorst en omgeving voorkomt, in mindere mate in Friesland. De naam is afgeleid van 'Johannes'. Zie verder: Jan.
Jeroen is afgeleid van 'Hiëronymus' en betekent 'met een helige naam'. 
Jetze/Jetske is een Friese, sterk vervormde naam die waarschijnlijk voortkomt uit Ietse. De betekenis: 'wet, recht'.
Jillis is een Friese jongensnaam die 'schild van Zeus' betekent.
Jochem is afgeleid van Joachim. Gaat terug naar het Hebreeuwse 'Jehojakim" (= Jahweh richt op).
Johanna. Zie: Jan.
Johannes/Joan. Zie: Jan.
John is afgeleid van Johannes. Zie: Jan/Jantje.
Joost is afgeleid van het Latijnse 'Iustus' dat 'rechtvaardig, rechtschapen' betekent.
Joris is een variant van George of  Gregorius. George gaat terug naar het Griekse 'geoorgos' (= landbouwer). Gregorius komt van het Griekse 'grègorios'(= de waakzame).
Jorne is een Friese naam die teruggaat op de Germaanse naam Everwijn (= evervriend). De ever werd bewonderd om zijn moed.
Joseph is de Engelse variant van Jozef. Betekenis: God voege toe, geve vermeerdering'.
Joukje/Jouke is een Friese naam die komt van Jou. Over de betekenis bestaat onzekerheid.
Joyce is een Engelse meisjesnaam die mogelijk teruggaat op 'joy' (= vreugde).
Jozina: zie Jozef.
Julia/Juliana is een naam die afkomstig is uit de Bijbel en die 'de jeugdige' betekent. 
Juno is een Latijnse naam die 'jeugdig, puur' betekent.

< K >

Kaj is een van oorsprong Deense naam waarvan de betekenis 'geluk, vreugde' is.
Karel/Karl is een eenstammige Germaanse naam die overeenkomt met het Nederlandse 'kerel' en die 'man, vrije man (die niet van adel is)' betekent.
Kars: zie Christiaan.
Kayleigh is een Ierse/Engelse naam. De oorsprong is niet geheel duidelijk. Mogelijk ontstaan uit een popsong met die naam (Marillion).
Kierstin is een meisjesnaam uit het Engelstalige gebied die in Nederland nauwelijks voorkomt en waarvan de betekenis onbekend is.
Kjeld is een Scandinavische naam  waarvan de betekenis waarschijnlijk 'helm' is.
Klaas/Klaaske komt van Nicolaas. Oorspronkelijk komt de naam uit het Grieks: van ‘nikè’ (= overwinning) en ‘laos’ (= volk). De betekenis is dan ook ‘overwinning van het volk’.
Klazina komt van Nicolaas. Zie verder: Klaas/Klaaske.
Kleesje. Deze naam komt in de voornamendatabank niet voor. Wellicht is het een verbastering van Kleiske.
Kleiske is afgeleid van Nicolaas. Zie: Klaas.
Koen is een Germaanse naam die 'koen, dapper' betekent.
Koenraad is een tweestammige Germaanse naam die ongeveer 'bekwaam in het raad geven' betekent.
Koob/Koop/Koos  is afgeleid van Jacob. Zie: Jacob.
Korneliske is afgeleid van Cornelis. De betekenis van de naam Cornelis is niet zeker. Volgens oude bronnen is de naam afgeleid van het Latijnse  cornu' (= hoorn) en zou Cornelis dus 'de gehoornde' betekenen.

< L >

Laila is een Zweedse en Noorse naam, mogelijk verwant aan het Zweedse Helga. De betekenis zou dan zoiets zijn als 'de gelukkige'.
Lambertus/Lammert is een tweestammige Germaanse naam die 'beroemd in zijn land' betekent.
Lammigjen is afgeleid van Germaanse namen met '-land' (= onbebouwde grond).
Leonardus betekent 'sterk als een leeuw'.
Leonie is een meisjesnaam die is afgeleid van het Latijnse woord voor 'leeuw'. In een aantal Germaanse talen heeft het ook de betekenis 'donder'. 
Levin is een Turkse jongensnaam waarvan de betekenis niet bekend is. Komt weinig in Nederland voor.
Lieuwkje is een Friese naam. Mogelijk is het een eenstammige verkorting van Germaanse namen met 'liaf' (= lief).
Lina is een verkorting van 'Paulina' en betekent 'klein, gering'.
Linde komt van 'Linda' en is een verkorting van namen die eindigen op '-linde' (Gerlinde bijvoorbeeld). In het Germaans betekent het 'slang' in de symbolische betekenis van 'kenner der geheimen'.
Lipkje is afgeleid van Libbe. Het is een tweestammige verkorting van Germaanse namen met ‘liaf-’ (= lief) of ‘liud-’, ‘lid-’ (= volk).
Lisa is afgeleid van Elisabeth. Zie: Elisabeth/Elizabeth/Elsbeth.
Loïs is een Griekse naam waarvan de betekenis onzeker is. Mogelijk betekent het 'aangenaam', maar de betekenis 'strijdmaagd' wordt ook genoemd.
Lolkje komt van de grondvorm Lolle. Het is een Friese naam, een eenstammige verkorting van Germaanse namen met dezelfde stam als het eerste lid van ‘Lod-’(ewijk). ‘Lod-’ betekent ‘strijder om buit’.
Lonneke is afgeleid van Apollonius (= tot Apollo behorend).
Lorinda is een Engelse meisjesnaam die in Nederland weinig voorkomt en waarvan de betekenis 'laurierblad, bescherming' is.
Lotte komt van Charlotte, de vrouwelijke vorm van Charles. Zie: Karel.
Luciën/Lusia is afgeleid van het Latijnse 'lux' (= licht), 'lucere' (= lichten).
Luitje is afgeleid van Lude, een eenstammige verkorting van Germaanse namen met 'liud-' (= volk).
Lukas/Lucas betekent 'afkomstig uit Lucanië' (Zuid-Italië).
Lutinus: zie Luitje.
Lydia betekent 'vrouw, afkomstig uit Lydië (Klein-Azië)'.
Lykele/Lykle is een Friese naam die is afgeleid van Nicolaas. Zie verder bij Klaas.

< M >

Maarten/Maartje is afgeleid van Martinus. Zie: Marten.
Madelief is een meisjesnaam naar het bekende bloempje.
Marjolijn is vermoedelijk een uitbreiding van Maria onder invloed van de plantennaam Marjolein.
Majorie is een Engelse meisjesnaam die 'parel' betekent.
Margaretha. Zie: Grietje.
Margje is een verkorte vorm van Margaretha. Zie: Grietje.
Maria komt van het Hebreeuwse Mirjam. De naam betekent ‘bitterheid’.
Marianne is waarschijnlijk een samenstelling van Maria en Anna. Zie: Maria, Anna.
Marleen is een samentrekking van Maria (zie: Maria) Magdalena (= vrouw uit Magdala).
Marloes is een combinatie van Maria en Loes. Maria: zie Maria. Loes is afgeleid van het manlijke Lodewijk, dat 'roemvolle strijder' betekent.
Marten is afgeleid van Martinus en is een verkleinvorm van Martius (= van Mars, de god van de oorlog).
Martje is een verkorte vorm van Martha. Het is Aramees voor ‘meesteres, heerseres’.
Marijn is afgeleid van Marinus (in het Latijn 'mare' = zee). Marinus betekent dan zo ongeveer 'van de zee'.
Mathilde is een Germaanse naam die 'machtige strijdster' betekent.
Matthijs is afgeleid van Matthias/Mattheus, wat 'geschenk van God' betekent.
Mattzen/Matzen is een weinig voorkomende naam waarvan de betekenis onbekend is.
Meike is afgeleid van de Friese naam Meie, een eenstammige verkorting van Germaanse namen met ‘megin’. Dit betekent ‘kracht, sterkte’.
Mieke is afgeleid van Maria. Zie: Maria.
Minnie is uit het Duits afkomstig en betekent 'liefhebbend'. 
Monica is een naam van waarschijnlijk Carthaagse oorsprong. De betekenis is 'wijze raadgever'.
Murk is een Friese naam. Mogelijk een vleivorm van dezelfde stam als ‘Maurus’ (= Moor). Oorspronkelijk zal de naam echter gehoord hebben bij het Oudfriese ‘môr’ dat ‘moeras’ betekent.

< N >

Nathan is een Hebreeuwse naam die 'Hij (God) heeft gegeven, geschenk' betekent.
Neeltje is afgeleid van Cornelis.
Nicolaas: zie Klaas/Klaaske.
Niek komt van Nicolaas. Zie: Klaas/Klaaske.
Niels is een Scandinavische verkorting van Nicolaas. Zie: Klaas/Klaaske.
Nienke komt van Nine, een in de kindermond gevormde vleivorm van Catharina. Zie: Catharina/Katharina.
Nieskje is een Friese meisjesnaam die teruggaat op Agnes. Agnes komt van het Griekse ‘hagnos’, dat ‘heilig, zonder schuld, rein, kuis’ betekent.
Noortje is een verkorting van Nora, dat een verkorting is van Eleonora. De betekenis van deze naam is niet zeker. Hij kan afkomstig zijn van het Arabische 'Ellinor'(= God is mijn licht) of van het Griekse 'eleos' (= medelijden).

< O >

Oege is een Friese naam waarvan de betekenis 'denkende geest, verstandig' is.

< P >

Paul komt van Paulus. Het Latijnse woord 'paul(l)us' betekent 'klein, gering'.
Petronella is afgeleid van 'Petrus'. Zie: Petrus.
Petrus is afgeleid van het Griekse 'petra'(= rots).
Phillip is een Engelse jongensnaam die van oorsprong uit het Grieks komt en waarvan de betekenis 'liefhebber van paarden' is.
Pier komt van Petrus. Zie: Pietje.
Pieter/Pietertje/Pytertje komt van Petrus. Zie: Pietje.
Pietje is een vrouwelijke vorm (en is afgeleid) van Petrus, welke naam weer is afgeleid van het Griekse ‘petra’ (= rots).

< R >

Ralph is afgeleid van Radolf, een tweestammige Germaanse naam uit 'Rad-' (= raad) en '-olf' (= wolf)
Rebecca is uit het Hebreeuws afkomstig. Betekenis: schoonheid, bescheidenheid, vriendelijkheid.
Reijer is een tweestammige Germaanse naam, waarvan het eerste lid als betekenis 'raad' heeft en het tweede lid 'heer, leger'.
Rein/Reinder is een Friese naam, die een eenstammige verkorting is van Germaanse namen met 'rein-', 'regin-' (= raad).
Reinikes is een weinig voorkomende naam, waarvan de betekenis niet bekend is.
Remco is afgeleid van de Friese naam Remme. Zie: Remmelt.
Remmelt is een Germaanse naam, waarvan het eerste lid 'Remme' komt van het Oudfriese 'hremn' dat 'raaf' betekent. Het tweede lid komt van '-wald' en betekent 'heersen'.
Renuka is een Turkse meisjesnaam die in Nederland weinig voorkomt. De betekenis is niet bekend.
Rianne: zie 'Ardiana'. 
Richard is een Germaanse naam die 'machtig, aanzienlijk' betekent.
Rick komt van Rik, een eenstammige Germaanse naam die 'machtig, aanzienlijk' betekent.
Riemke is een Friese meisjesnaam die 'beroemd' betekent.
Rienk: is afgeleid van Rein. Zie: Rintske.
Rikstje is een Friese naam bestaande uit het Germaanse 'rik-', dat 'machtig' betekent en het tweede lid dat komt van het Oudfriese 'swithe' dat 'sterk, krachtig' betekent.
Rimmert is een Friese naam, een variant van Reinbert (eerste lid betekent 'raad', twede lid 'glazend, schitterend, stralend') of 'Riemer' (eerste lid betekent 'roem', tweede lid 'vermaard'). 
Rindert is een Friese naam die is afgeleid van de grondvorm Reinhard. Dit is een tweestammige naam uit ‘regin’ (= raad) en ‘hard’ (= hard, sterk, stevig). De betekenis is dus ongeveer ‘sterk in het raad geven’
Rintske/Rintje/Rinske is een Friese naam die is afgeleid van Rein. Deze Germaanse naamstam heeft als oorspronkelijke betekenis 'raad, raadsbesluit (der goden)'. In namen heeft het echter alleen nog maar een versterkende betekenis, dus 'sterk, zeer'.
Robert is een Germaanse naam die 'schitterend door roem' betekent.
Roelof: zie 'Rudolf'.
Ronald is van Schotse oorsprong, Ronald en Ranald zijn in Schotland equivalenten van Engels Reynold en Reginald. De Schotse vormen gaan echter waarschijnlijk terug op de Noorse vorm van de naam, Rögnvaldr, thans Ragnvald. De naam heeft zich over Engeland verbreid en daarna ook over het vasteland.
Rosa/Rose is afgeleid van het Latijnse 'rosa' (= roos).
Rosemarie is waarschijnlijk samengesteld uit Rosa en Marie(Maria). Maar oorspronkelijk is het ook de naam van een plant (Rosemary, Roosmarijn, Rozemarijn). Verder heeft het Latijnse 'ros marinus' de betekenis 'dauw van de zee'.
Rudolf is een tweestammige Germaanse naam uit 'Rod-', 'Hrôdh-' (= roem) en '-olf' (= wolf). De naam betekent dus ongeveer 'roemrijke wolf'.

< S >

Sake is een Friese naam die 'God gedenkt' betekent.
Samuel betekent 'God heeft verhoord'.
Sander/Sandra kan een verkorting zijn van Alexander (= de beschermer), maar kan ook een tweestammige Germaanse naam zijn, namelijk een stam van het Oudnoorse 'sannr', het Deense 'sand' (= het ware) en als tweede lid 'heer,leger'.
Schelte komt van het Oudfriese ‘skeltata, skelta’ de eigenlijke betekenis is ‘die iemand om zijn schulden aanspreekt’. Deze stam komt overeen met het Nederlandse ‘schout’ (= bestuurder over bezittingen, vertegenwoordiger van het gezag).
Sean is de Ierse/Gaelische vorm van John. Gaat terug op Johannes. Zie: Jan/Jantje.
Sem is de naam van één van de zonen van Noach en stamvader van de Semieten. Het is niet waarschijnlijk dat de naam van deze Sem is afgeleid. Mogelijk een variant van het Friese Sjamme of het Hebreeuwse Samuël.
Serap is een Turkse meisjesnaam, die in Nederland weinig voorkomt. De betekenis is 'vurig'.
Siebe/Sybe is een Friese naam die is afgeleid van de grondvorm Sibe. Dat is weer een tweestammige verkorting van Germaanse namen met als eerste lid ‘Sigi-’, ‘Sî-’ (= zege, overwinning) en waarvan het tweede lid met een ‘-b’ begint (Sibald, Sibert, Sibrand).
Siebout/Sybolt is afgeleid van de grondvorm Sibald, een tweestammige Germaanse naam, bestaande uit ‘sigi’ (= zege, overwinning) en ‘bald’ (= stoutmoedig).
Siebrich/Sybrig is afgeleid van Siburg, een Germaanse naam die ongeveer ‘beschermster van de overwinning’ betekent.
Simke is afgeleid van Simon/Simeon dat teruggaat op het Hebreeuwse 'sjema(ng)' dat 'luisteren, verhoren' betekent. 
Simon: zie Simke.
Sipke is afgeleid van Sibe. Zie hierboven bij Siebe/Sybe.
Sjerp is een Friese naam die is afgeleid van de grondvorm Seerp. En zo staat de naam ook geregeld in de doopboeken. Het is een verkorting uit Sigrep, een tweestammige Germaanse naam, waarvan het eerste lid ‘Sigi-’ (= zege, overwinning) is en het tweede lid voortkomt uit het Oudfriese ‘grep’ (= grijpen). De betekenis van de naam Sjerp (Seerp) is dus ‘hij die(naar) de overwinning grijpt’.
Sjoerd/Sjoerdtje komt voort uit het Germaanse 'Sigiward', waarin 'Sigi-' 'zege, overwinning' betekent en '-ward' 'wachter, hoeder'.
Sjoukje is afgeleid van Sieuwe/Sieuwerd. Een naam die teruggaat op de tweestammige Germaanse naam 'Sigiward'. 'Sigi-'= zege, overwinning, '-ward'= wachter, hoeder.
Sophius is afgeleid van 'Sophia' en betekent '(levens)wijsheid'.
Sterre is afgeleid van Stella. Het Latijnse 'stella' betekent 'ster'.
Susanna/Suzanna is afgeleid van het Hebreeuwse 'sjoesjanah', dat 'lelie' betekent.
Sylvie komt van het Latijnse 'Sylvia', wat 'uit het bos' betekent.  

< T >

Tamara komt van Tamar, een naam uit het Oude Testament met de betekenis 'palmboom, dadelboom'. Deze boom was het symbool van de schoonheid.
Tena is een Engelse meisjesnaam die 'kracht, dapperheid' betekent.
Teresa komt van Theresia. Het is een naam die zich vanuit Spanje heeft verspreid. Er zijn verschillende verklaringen voor de betekenis: afgeleid van het Griekse 'theros' = warmte, zomer, oogst; maar ook van het Griekse 'thèraein' = jagen. Teresa zou dan 'jageres' betekenen.
Teunis is afgeleid van Antonius. Zie verder: Antonie.
Theo/Theodore is een verkorting van het Griekse Theodorus, dat 'geschenk van God' betekent.
Tietje is afgeleid van Diede/Diederik. Zie verder: Dirk.
Tim/Timothy komt van Timotheus. Het is een samenstelling van het Griekse 'timé'(= eer) en 'theos' (= god).
Tjalling is afgeleid van de grondvorm Tjalle, een tweestammige verkorting van Germaanse namen met ‘thiad-‘, dat ‘volk’ betekent.
Tjepke komt van Tabe, wat een tweestammige verkorting is van Germaanse namen met als eerste lid ‘Thiad-’, ‘Thid-’, ‘Diet-’ (= volk) en als tweede lid ‘-bert’ of ‘brecht’.
Tjibbe is een Friese naam die 'stralend volk' betekent.
Tjitske is afgeleid van Diede/Diederik. Zie: Dirk.
Trijntje/Trientje is afgeleid van Catharina. De naam wordt gewoonlijk in verband gebracht met het Griekse 'katharos', wat 'rein, schoon, zuiver' betekent.
Tijs/Thijs komt van Mathhéüs, wat Hebreeuws is voor 'Geschenk van Jahweh' (= godsgeschenk).

< U >

Uilke is afgeleid van Oele. Oele is een eenstammige verkorting van Germaanse namen met 'ôd' (= erfgoed) of van het verwante 'ôthal- (= bodem, erfgrond).
Ulbe  is een Friese naam. Tweestammig verkorte Germaanse naam met als eerste lid 'ol-', 'ul-' (= bodem, erfgrond) en waarvan het tweede lid met 'b-' begon, bijvoorbeeld '-bert' (= glanzend, stralend, schitterend).

< V >

Viktor is afgeleid van het Latijnse 'Victor' (= overwinnaar).
Vita betekent 'leven, levendig'.
Vronika is waarschijnlijk afgeleid van 'Veronica'. Komt van het Griekse 'Pherenikè', wat 'brengster van de zege' betekent.
 

< W >

Wiebe/Wybe is een Friese naam die is afgeleid van het Germaanse 'Wih-' (= strijd).
Wiebren komt van Wibren, een tweestammige Germaanse naam uit ‘Wih-’ (= strijd) en ‘-bern’ (= beer).
Wiebrich/Wibrich/Wiebrig is een Friese meisjesnaam die teruggaat op Wigburga. De naam betekent ‘beschermster in de strijd’.
Wietse/Wytse/Wytze is een Friese naam die is afgeleid van het Germaanse 'Wide'. Zie verder: Wietske.
Wietske  is een Friese naam die vermoedelijk teruggaat op het Oudfriese 'wîd' (= wijd, ver) of het Oudfriese 'wîte' (= straf). Verder kan het een vleivorm
zijn van namen met wîh-'' (= strijd) of kan het een samentrekking zijn uit Oudfries 'Wîhath', uit 'Wîh-' (= strijd) en '*hathu', dat ook 'strijd' betekent.
Wilhelmina/Willemina: zie Willem.
Willebrordus komt van 'Willibrord'. Germaanse naam die 'punt, speerpunt' betekent.
Willem/Willemtje/Wilhelmus is afgeleid van Wilhelm. De betekenis is 'bedekker, beschermer'.
Wilte is een weinig voorkomende naam waarvan de betekenis 'wilskracht' is.
Wobbeltje is een Friese naam waarvan de oorsprong niet geheel duidelijk is.
Wolter/Wolther komt van Walter, een tweestammige Germaanse naam: 'wald/walt' = heersen en het tweede lid betekent 'heer, leger'.

<Y>

Ynte is een Friese jongensnaam die 'rein, zuiver' betekent.

< Z >

Zachary komt van Zacharias en betekent 'God herinnert zich'.
Zoë komt van het Griekse 'Zoè' dat 'leven' betekent.
Zuster is een Friese naam. Hij komt overeen met de verwantschapsnaam zuster (Oudfries suster).
Zwaantje is afgeleid van de Germaanse naamstam '- swan' met de betekenis `zwaan'. In de Germaanse mythologie is de zwaan een heilige vogel, verkondiger van de toekomst en de dood.