Lykele Jan Brandsma

Johannes Brandsma (XIm)

Geboortedatum: 
25 april 1946
Geboorteplaats: 
Sneek

Johannes Brandsma (XIm) is de zoon van Lykele Jan Brandsma en Aaltje Meijer.

Hij trouwt op 17 maart 1967 in Leeuwarden met Trijntje Kaak. Ze vestigen zich in Leeuwarden, waar ze twee kinderen krijgen:


Hans Brandsma en Tineke Kaak (1967)

Gooitzen Brandsma (XIl)

Geboortedatum: 
18 februari 1944
Geboorteplaats: 
Sneek

Gooitzen Brandsma (XIl) is de zoon van Lykele Jan Brandsma en Aaltje Meijer.

Hij trouwt op 1 maart 1968 in Leeuwarden met Trijntje Bruinsma. Ze vestigen zich in Leeuwarden, waar ze twee kinderen krijgen.

Het huwelijk wordt in 1989 ontbonden.

 Gooitzen Brandsma (2012)

Brief Lykele (1925)

In de 20-er jaren van de vorige eeuw begint de werkloosheid om zich heen te grijpen: de crisisjaren zijn aanstaande. In 1925, net als het gezin van Gooitzen Lykeles Brandsma is verhuisd naar de Elias Annes Borgerstraat 11, krijgt ook Gooitzen zijn ontslag. Van zijn halfbroer Sjoerd Postma hoort hij dat er werk is bij de firma Boes in Den Haag.

Schaatsen op de ijsbaan

Aan de Harddraversdijk in Joure lag van oudsher de Taconistuin, een boomkwekerij waar tussen de rijen bomen groenten en aardbeien werden gekweekt. Ook werd er cichorei verbouwd. In 1927 werd de boomkwekerij bij openbare verkoping aan het Nutsdepartement Joure verkocht.
De aangekochte tuingrond werd gebruikt voor de aanleg van een renbaan, die 's winters tevens dienst deed als ijsbaan.

Op de foto van midden jaren 30 van links naar rechts: Aaltje Brandsma, Lykele Brandsma, nicht Trijntje en Rindert Brandsma.

Arbeiders Jeugd Centrale Joure (omstreeks 1928)

De AJC (Arbeiders Jeugd Centrale) werd in 1918 door onder andere de S.D.A.P. opgericht en had tot doel de arbeidersjeugd zowel geestelijk als lichamelijk te ontwikkelen. De foto is omstreeks 1928 genomen in de Concertzaal van Romke de Boer in de Boterstraat te Joure. Lykele Jan Brandsma links vooraan, Rindert Brandsma voorste rij 3e van rechts. Aaltje Brandsma middelste rij 3e van links en Marie Brandsma middelste rij 3e van rechts.

Portret van een hond (omstreeks 1944)

In de familie Brandsma komt veel tekentalent voor. Zo is Reinikes Brandsma, volle neef van Lykele Jan en Rindert Brandsma een begenadigd amateurschilder. Hij maakt vele prenten en aquarellen, waarvan er één in het Fries Scheepvaartmuseum te Sneek is te bewonderen. Daarnaast levert hij als illustrator zijn bijdrage aan het plaatjesalbum Moai Fryslân, dat in 1947 verschijnt. De illustraties uit dat album zijn momenteel nog als poster overal in Friesland te koop.

Inhoud syndiceren