Rindert Brandsma

Rapport Avondtekenschool Heerenveen (1938)

In het voorjaar van 1936 verlaat Rindert Brandsma de militaire dienst. Het is de tijd van de grote crisisjaren en al heeft hij een ULO-diploma op zak, Rindert vindt geen werk. Hij verveelt zich vaak. In zijn boek Herinneringen uit mijn leven schrijft hij:

Diploma optisch seiner en telefonist (1937)

Rindert Brandsma moet in 1935 loten voor de militaire dienst. Hij loot nummer 27 en vervult zijn dienstplicht bij het 1e Regiment Infanterie in Assen. Rindert schrijft daarover in zijn boek Herinneringen uit mijn leven:

Diploma M.U.L.O.- A Rindert Brandsma (1934)

Nadat Rindert de lagere school aan 't Zand en later die in de Midstraat heeft bezocht, gaat hij in 1930 samen met zijn broer Lykele naar de openbare ULO aan de Harddraversdijk in Joure. Dat was bijzonder voor een arbeidersjongen. Sommige dorpsbewoners spraken er schande van en vonden dat zo'n jong beter geld kon gaan verdienen voor het gezin. Bij de fabriek van Douwe Egberts bijvoorbeeld. Maar Rinderts ouders hamerden er bij hun kinderen op dat een goede opleiding hen verder zou brengen. Ze hadden die kans zelf niet voldoende gekregen.

Rindert Brandsma (2004)

Eén van de laatste foto's die van Rindert Brandsma is genomen. Zoon Ruud en kleindochter Madelief zijn bij hem op bezoek in zijn seniorenflat in Veenendaal in het voorjaar van 2004. Madelief neemt enkele foto's. Wat Rindert niet weet, is dat ze zijn handgetypte manuscript Herinneringen uit mijn leven in eigen beheer gaan uitgeven.

Schepen: ss Groote Beer (Holland Amerika Lijn)

Met dit schip, dat door Nederland als troepentransportschip werd ingezet, vaart Rindert Brandsma begin 1948 vanuit Batavia naar Amsterdam. Op 19 maart 1948 zet hij weer voet op Nederlandse bodem.

Rindert Brandsma (2004)

Eén van de laatste foto's die van Rindert Brandsma is genomen.
Zoon Ruud en kleindochter Madelief zijn bij hem op bezoek in zijn seniorenflat in Veenendaal in het voorjaar van 2004. Madelief neemt enkele foto's. Wat Rindert niet weet, is dat ze zijn handgetypte manuscript Herinneringen uit mijn leven in eigen beheer gaan uitgeven.

Gezin Rindert Brandsma bij het 40-jarig huwelijksfeest (1982)

Op 5 november 1982 zijn Rindert Brandsma en Anna Batenburg
40 jaar getrouwd. Ze geven een groot feest voor kinderen en kleinkinderen, broers en zussen, vrienden en kennissen.

Op de foto achteraan staand van links naar rechts: Ruud, Gijs, Goos. Zittend van links naar rechts: Greet, Anna, Rindert, Marianne, Ank. Zittend op de grond Els, Marga.

Rindert Brandsma en Anna Batenburg (1982)

Rindert Brandsma en Anna Batenburg omstreeks 1980. De foto is gemaakt bij de prijsuitreiking van een puzzelwedstrijd van een lokaal weekblad.

Koninklijke onderscheiding Rindert Brandsma (1978)

Op 1 januari 1978 verlaat Rindert Brandsma na 32 jaar trouwe dienst het korps van de Amsterdamse Gemeentepolitie. Op vrijdag 28 april 1978 keert hij nog één keer bij zijn oude werkgever terug. Hij ontvangt dan uit handen van hoofdcommissaris Th.C.J. Sanders een koninklijke onderscheiding: de Eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau in goud.

Kerstfeest op de zondagsschool (1961)

Als Rindert Brandsma en Anna Batenburg in 1956 naar de Jan Bongastraat in Amsterdam-Geuzenveld verhuizen, sluiten ze zich aan bij de Christelijke Gereformeerde Kerk van Amsterdam Nieuw-West.

Inhoud syndiceren