Literatuurlijst

Bij het samenstellen van deze website is gebruik gemaakt van vele bronnen. Daartoe behoren allereerst de vele websites die tegenwoordig online zijn. Met die informatie ben ik voorzichtig omgesprongen voor zover het privé-sites betreft. Lang niet alle gegevens daarop kunnen worden onderbouwd. Ik heb dan ook alleen gegevens overgenomen als ze onderbouwd konden worden. Anders is dat met de sites van officiële instellingen (archieven e.d.).

Een belangrijke tweede bron is de geschreven literatuur. Ik heb daar ruimschoots gebruik van gemaakt. In bijgaande literatuurlijst zijn alle boeken opgenomen die ik in het kader van deze familie-website heb gebruikt.