Verhalen

Toen Lykele Jan Brandsma (1916 - 1990) met pensioen ging, ging hij zich verdiepen in zijn familiegeschiedenis. Met de hand tekende hij een stamboom en vervolgens beschreef hij de levensgeschiedenis van zijn ouders Gooitzen Lykeles Brandsma (1883 - 1973) en Antje Bruinenberg (1883 - 1951). Daarna vroeg hij zijn zus Marie (1911 - 1998) en broer Rindert (1917 - 2004) hun levensverhalen op te schrijven. Hij vulde die aan met de verhalen van zijn jong overleden zuster Aaltje (1913 - 1946) en zichzelf. Onderstaand zijn alle verhalen te downloaden.

Verder is er het korte levensverhaal te vinden van Tjitske Brandsma, nicht van Marie, Lykele en Rindert Brandsma.