Rindert Brandsma

Verklaring toeziend voogd (1967)

Na het overlijden van haar vader treedt Rindert Brandsma op verzoek op als toeziend voogd voor Anka Kleijwegt. Anka's ouders en Rindert en Anna zijn bevriende kennissen.

Schaatsen op de ijsbaan

Aan de Harddraversdijk in Joure lag van oudsher de Taconistuin, een boomkwekerij waar tussen de rijen bomen groenten en aardbeien werden gekweekt. Ook werd er cichorei verbouwd. In 1927 werd de boomkwekerij bij openbare verkoping aan het Nutsdepartement Joure verkocht.
De aangekochte tuingrond werd gebruikt voor de aanleg van een renbaan, die 's winters tevens dienst deed als ijsbaan.

Op de foto van midden jaren 30 van links naar rechts: Aaltje Brandsma, Lykele Brandsma, nicht Trijntje en Rindert Brandsma.

Arbeiders Jeugd Centrale Joure (omstreeks 1928)

De AJC (Arbeiders Jeugd Centrale) werd in 1918 door onder andere de S.D.A.P. opgericht en had tot doel de arbeidersjeugd zowel geestelijk als lichamelijk te ontwikkelen. De foto is omstreeks 1928 genomen in de Concertzaal van Romke de Boer in de Boterstraat te Joure. Lykele Jan Brandsma links vooraan, Rindert Brandsma voorste rij 3e van rechts. Aaltje Brandsma middelste rij 3e van links en Marie Brandsma middelste rij 3e van rechts.

Inhoud syndiceren