Wiebrig Jans Brandsma (VIIIv)

Geboortedatum: 
22 juni 1840
Geboorteplaats: 
Langweer
Sterfdatum: 
17 maart 1917
Sterfplaats: 
's-Gravenhage

Wiebrig Jans Brandsma (VIIIv) is de dochter van Jan Hendriks Brandsma en Lipkje Jans Hoekstra.

Ze trouwt op 13 mei 1864 met Arend Pieters Klomp, die als inlands kramer, koopman, winkelier en beurtschipper de kost verdient. Ze vestigen zich in Langweer en later in Joure. Ze krijgen zes kinderen, waarvan er twee al jong overlijden.

Uit het bevolkinsgregister 1860 – 1890 blijkt dat Wiebrig voor haar huwelijk als meid bij de familie Van der Leij in dienst is. Van der Leij is koopman, winkelier en olieslager. Het gezin woont in Langweer op nummer 61 en later 97. Arend is van 12 mei 1862 tot 26 mei 1863 als knecht in dienst bij veehouder Pieter van Dijk in Langweer. Hij volgt er zijn toekomstige zwager Lykele Brandsma op. Daarvoor werkte hij als knecht bij boerin/veehouder Antje Sevensma in Langweer. Van 26 mei 1863 tot 20 mei 1864 werkt hij als knecht bij veehouder Johannes de Jong te Langweer. Daarna gaat hij naar Boornzwaag. 

Op 17 mei 1865 vestigen Wiebrig en Arend zich in Langweer. In Langweer wonen Wiebrig en Arend achtereenvolgens in de huizen 86b, 52 en 35. Op 31 december 1875 verhuist het gezin naar Joure.

Op 4 december 1869 huurt Arend van Freerk Annes Bokma te Boornzwaag een overdekt veerschip “De Jonge Lipkje” voor de periode van 4 jaar voor diverse huursommen: (…) gemerkt met nummer zes, groot veertien tonnen, thans liggende te Langweer, met den volgenden inventaris als: zeil en treil, twee fokken, twee bomen, blokken, touwen, een kagchel en een anker met ketting, dienende tot allerlei vervoer, bestemd om gewoonlijk in de provincie Friesland te varen.
Op 27 februari 1871 huurt Arend van Tymen de Jonge te Joure een overdekt praamschip “De Jonge Reinder” voor een periode van 12 jaar. De huursom bedraagt ƒ 397,00.
Op 19 juni 1872 huurt Arend van Freerk Annes Bokma te Boornzwaag een tjalk voor de duur van 11 jaar voor ƒ 58.350,--.

Op 5 juni 1877 verhuizen Arend en Wiebrig naar Terband. Arend is schipper. Op 24 augustus 1878 wordt het gezin ingeschreven als wonend op nummer 21f te Oudehorne. Arend is dan koopman. In mei 1880 verhuizen ze opnieuw, nu naar nummer 23c in Oudeschoot. Arend staat te boek als pettenmaker. In de periode mei 1880 – mei 1881 verhuizen Arend en Wiebrig naar nummer 10. Van mei 1881 tot mei 1883 wonen ze op nummer 20, de twee jaar daarna op nummer 49. Van mei 1885 tot mei 1887 wonen ze op nummer 40a en vanaf mei 1887 op nummer 55.

Uit het Bevolkingsregister van de Gemeente ’s-Gravenhage blijkt dat Wiebrigje zich op 27 januari 1917 in Den Haag vestigt. Ze staat te boek als Wiebigje, weduwe Klomp geboren Brandsma. Ze woont in bij haar dochter Janke en haar man Arij van Buuren in de Smitsstraat 51. Niet lang, want ze overlijdt op 17 maart van dat jaar. Op de gezinskaart wordt vermeld: invaliditeit.