Tjalling Siebouts (IIIc)

Geboortedatum: 
15 juli 1649
Geboorteplaats: 
Langweer
Sterfplaats: 
Onbekend (waarschijnlijk Tjerkgaast)

Tjalling Siebouts (IIIc) is de zoon van Siebout Abes en Rintske Jelles. Op 22 augustus 1669 doet Tjalling geloofsbelijdenis in de hervormde kerk van Langweer. Hij trouwt op 30 januari 1674 in Langweer met Bieuwke Oeges en vestigt zich als boer in Tjerkgaast. Hij is bovendien schoolmeester en advocaat-procureur van Doniawerstal.

Bieuwke en Tjalling krijgen drie zoons: Siebout (1674), Oege (1678) en Abe (1688). Begin 1694 komen Tjalling en Bieuwke te overlijden. In de bijlage teksten uit de wees- en autorisatieboeken over de toewijzing van voogden en de eindafrekening van het voogdijschap.