Tjalling Abes (Vi)

Geboortedatum: 
19 april 1720
Geboorteplaats: 
Langweer
Sterfplaats: 
Onbekend (waarschijnlijk Sloten)

Tjalling Abes (Vi) is de zoon van Abe Tjallings en Rikstje Rinnerts. Tjalling trouwt op 17 maart 1754 in Delfstrahuizen met Zwaantje Sikkes. Ze krijgen zeven kinderen. Eerst wonen ze in Delfstrahuizen, maar vanaf 1769 in Sloten.

Bij de Quotisatie van 1749 woont Tjalling nog in Langweer. Hij wordt aangeslagen voor £ 7:17:-. Er wordt bij vermeld: vrijgesel, sal gaan varen. Dat heeft hij mogelijk gedaan. Hij komt echter in de boeken van de V.O.C. niet voor. Mogelijk nam hij deel aan de handel naar de Oostzee (Sontvaart).

Op 28 december 1768 worden Tjalling en Zwaantje als burger ingeschreven in de Burgerboeken van Sloten. Er wordt bij vermeld dat Tjalling absent is. Op 20 december 1769 wordt Tjalling opnieuw vermeld. Bij zijn naam staat dan dat hij verschoond is.

Het lidmatenregister van de hervormde gemneente van Sintjophannesga, Delfstrahuizen, Rohel en Rotsterhaule vermeldt dat Zwaantje lid is sinds 1 mei 1772 en dat zij op 17 november 1776 met attestatie vertrekt naar Lemmer.