Sipke Lykeles Brandsma (IXac)

Geboortedatum: 
20 juli 1880
Geboorteplaats: 
Joure
Sterfdatum: 
8 juni 1955
Sterfplaats: 
Joure

Sipke Lykeles Brandsma (IXac) is de zoon van Lykele Jans Brandsma en Martje Klazes Noppert.

Hij trouwt op 18 juni 1908 in Joure met Aukje Hertzinger. Zij is het zusje van Tjitske Hertzinger (de vrouw van Klaas Brandsma) en is geboren op 27 februari 1884. Ook Aukje werkt als dienstbode.


Meubelfabriek 'De Nijverheid' omstreeks 1910

Sipke is meubelmaker, hij werkt in meubelfabriek ‘De Nijverheid’ van meubelbaas Koop de Vrij. Van hem leent hij op 12 september 1910 fl. 1150,--  en gebruikt dat om het huis te kopen van kachelsmid Radmer Ekkelboom. Een huis met erf, staande en liggende aan de Bûtsingel te Joure (kadastraal bekend sectie A nr. 3992, huis en erf groot vijf en negentig centiare).’Hij koopt het zoals gezegd voor fl. 1150,--, welke koopsom dadelijk is betaald, waarvoor bij deze acte kwitantie wordt gegeven (…).


Huis van Sipke Brandsma in 2007

Sipke en Aukje krijgen twee dochters: Martje (17 mei 1909) en Trijntje (8 november 1913). Tussen 1928 en 1932 werkt Martje als dagmeisje in Middelburg, Eindhoven en Rotterdam en vanaf 1932 tot haar huwelijk in 1938 als dienstbode in Heerenveen.

Aukje overlijdt op 22 december 1944 in Joure. Ze is dan bijna 61 jaar. Sipke overlijdt op 8 juni 1955 in zijn huis aan de Bûtsingel 52 te Joure op 74 – jarige leeftijd. Na zijn dood woont zijn dochter Trijntje in het huis.


Sipke Brandsma en Aukje Hertzinger