Siebout Tjallings (IIIc)

Geboortedatum: 
1674 (exacte datum niet bekend)
Geboorteplaats: 
Tjerkgaast
Sterfplaats: 
Onbekend

Siebout Tjallings (IIIc) is de zoon van Tjalling Siebouts en Bieuwke Oeges. Tjalling en Bieuwke overlijden in 1694, waardoor Siebout en zijn broers wees worden. In de bijlage teksten uit de wees- en autorisatieboeken, waarin wordt vermeld welke voogd de kinderen krijgen toegewezen, alsmede een eindafrekening van de voogdijschap.