Schelte Hendriks Brandsma (VIIe)

Geboortedatum: 
15 november 1799
Geboorteplaats: 
Doniaga
Sterfdatum: 
6 september 1880
Sterfplaats: 
Wirdum

Schelte Hendriks Brandsma (VIIe) is de oudste zoon van Hendrik Scheltes Brantsma en Lolkje Siebes (Siebesma). Hij werkt eerst als boerenknecht, maar vestigt zich later als kramer, koopman en winkelier in Wirdum en Roordahuizum. Op 25 mei 1835 trouwt Schelte met Trijntje Hendriks Apollius. Ze krijgen vijf kinderen.

In 1839 leent Schelte f 800,-- van meester-timmerman Pieter Geerts Bleeksma uit Rauwerd en koopt er zijn huis in Roordahuizum van. In de bijlage de bijbehorende notariële akten (met een beschrijving van het huis).

Schelte overlijdt op 80-jarige leeftijd 's morgens om half vijf in huisnummer 28 te Wirdum.