Oege Tjallings (IIIc)

Geboortedatum: 
1678
Geboorteplaats: 
Tjerkgaast
Sterfplaats: 
Onbekend

Oege Tjallings (IIIc) is de middelste zoon van Tjalling Siebouts en Bieuwke Oeges. Hij is een volle neef van Abe Jelles.