Martje Klazes Noppert (VIIIx)

Geboortedatum: 
8 april 1851
Geboorteplaats: 
Joure
Sterfdatum: 
19 december 1919
Sterfplaats: 
Joure

Martje Klazes Noppert (VIIIx) is de dochter van Klaas Hendriks Noppert (zetboer en turfmaker te Joure) en Hiltje Jans Klomp.  Ze is de tweede vrouw van Lykele Jans Brandsma.

Ze trouwen op 7 oktober 1876 in Langweer. Op 25 juni 1877 verhuizen ze naar een huis aan de Zijl in Joure. Een handige plek voor Lykele, die als praamschipper, winkelier en inlands kramer de kost verdient. Kort na de verhuizing wordt Klaas geboren. Het jaar daarop brengt Martje een doodgeboren kind ter wereld. Gelukkig krijgt ze daarna nog twee gezonde kinderen: Sipke en Gooitzen.

Kort na de geboorte van Gooitzen overlijdt Lykele. Hij is dan pas 38 jaar. Door armoede gedreven brengt Martje Lykeles zoon Jan (uit het eerste huwelijk met Nieskje Jans Jonker) onder in het Weeshuis van het Armhuis in de Torenstraat.

Zelf hertrouwt ze op 24 mei 1885 met Jan Sjoerds Postma, met wie ze nog twee kinderen krijgt: Hiltje en Sjoerd. Tot slot krijgt ze nogmaals een levenloos kind.

Martje Klazes Noppert is een afstammeling van een zgn. Gieterse familie, turfgravers die rond 1750 vanuit noordwest Overijssel naar Friesland trokken om er turf te steken.


Martje Klazes Noppert (Beppe Makke)