Margje Feijes (Harsma) (VIh)

Geboortedatum: 
9 januari 1766
Geboorteplaats: 
Nijeholtwolde
Sterfdatum: 
29 juli 1826
Sterfplaats: 
Tjerkgaast

Margje Feijes (Harsma) (VIh) is de vrouw van Abe Scheltes (Brantsma). Ze is de dochter van Feije Jans en Hendrikje Jans. Ze trouwt op 25 september 1791 in Tjerkgaast met Wiebe Jans. Ze krijgen zeven kinderen. Op 27 oktober 1709 doet Margje belijdenis in de hervormde kerk van Tjerkgaast en wordt ze als lidmaat aangenomen.


Fragment uit het lidmatenboek van de hervormde gemeente van Tjerkgaast

Na de dood van Wiebe in 1809 zet Margje het boerenbedrijf in Tjerkgaast in haar eentje voort. Op 27 december 1811 neemt ze voor haar en haar kinderen de familienaam Harsma aan.

Dan ontmoet ze Abe, die vrijgezel is en al jaren als boerenknecht in de omgeving werkt. Abe, die een huisje in Sloten bezit, trekt in mei 1812 bij Margje in. Op 17 juni 1813 trouwen ze: Abe is 53 en Margje 47. Het huis in Sloten wordt verkocht en samen zetten ze de boerderij in Tjerkgaast voort. Abe en Margje bereiken een behoorlijke welstand. Ze bezitten goud en zilver, hebben honderden caroli guldens aan contanten in huis en lenen voor meer dan tweeduizend caroli guldens aan vrienden, bekenden en familieleden.

In 1825 vindt er in Nederland een grote natuurramp plaats die er uiteindelijk toe leidt dat aan het leven van Abe en Margje een einde komt: de watervloed van 1825. De ramp is er één van ongekende omvang, vergelijkbaar met de watersnoodramp van 1953 in Zeeland. Tussen Lemmer en Schoterzijl breekt de zeewering op 13 plaatsen door. Grote delen van Friesland overstromen. 17 mensen verdrinken, honderden verliezen huis en haard, 594 huizen en gebouwen worden vernield, ruim 2100 koeien en 1600 schapen, varkens en paarden verdrinken.


De boerderij van Abe en Margje in Tjerkgaast anno 2011

De boerderij van Abe en Margje in Tjerkgaast blijft gespaard, omdat hij op een terp ligt. Toch zal de ramp ook hen treffen. Een jaar na de watersnood breekt er een malaria-epidemie uit en heersen er typheuze koortsen. Velen worden ziek en overlijden. Ook Margje en Abe. Margje overlijdt op 29 juli en Abe op 5 september 1826.

Na het overlijden van Abe en Margje worden hun bezittingen verdeeld onder Margjes kinderen, Abes broer Hendrik en de nakomelingen van broer Gerben. De Memories van Aangifte der Nalatenschap van Abe Scheltes Brantsma en Margje Feijes Harsma geven een prachtig overzicht van de rijkdom die ze tijdens hun leven hadden vergaard.