Lieuwkje Piers (VIf)

Geboortedatum: 
21 februari 1768
Geboorteplaats: 
Hommerts
Sterfdatum: 
12 april 1815
Sterfplaats: 
Hommerts

Lieuwkje Piers (VIf) is de vrouw van Pieter Rienks.
Ze trouwen op 3 mei 1795 in Langweer en krijgen in ieder geval drie kinderen. Later vestigen ze zich in Hommerts.

Na het overlijden van Pieter leent Lieuwkje op 8 augustus 1812 fl. 600,-- aan Klaas Pieters de Jong. In de akte wordt vermeld dat Lieuwkje rentenier is.

Na het overlijden van Lieuwkje wordt op 18 mei 1815 boelgoed gehouden. Koper is Wytse Piers Piersma uit Hommerts. De opbrengst is fl. 253,--.