Klaas Lykeles Brandsma (IXab)

Geboortedatum: 
26 november 1877
Geboorteplaats: 
Joure
Sterfdatum: 
14 juni 1964
Sterfplaats: 
Joure

Klaas Lykeles Brandsma (IXab) is de zoon van Lykele Jans Brandsma en Martje Klazes Noppert.

Hij trouwt op 23 mei 1901 in Joure met Tjitske Hertzinger. Ze vestigen zich in Joure, waar Klaas als meubelmaker en kastmaker werkt. Ze krijgen één zoon: Reinikes.

Klaas Brandsma leent op 9 juni 1905 fl. 500,-- van Auke Jans Kromhout tegen een rente van 4½% per jaar. Als zekerheidsstelling geldt een 1e hypotheek op ‘een bouwterrein met de daarop in aanbouw zijnde huizinge op het Heidensingeltje te Joure, sectie A, deels nummer 3997, voor eene grootte van ongeveer een are tien centiare.’  In de akte staat vermeld dat Klaas kastmaker is. Een soortgelijke akte is opgemaakt in 1916 als Klaas fl. 500,-- leent van Jacob Jacobs van der Velde, koopman te Joure, tegen een rente van 4¾%. Als zekerheidsstelling dient het ‘recht van hypotheek op huis en erf aan het Heidensingeltje te Joure (kadastraal sectie A nr. 4042, groot 1 are en 11 centiare)’. Ook hier de vermelding dat Klaas Brandsma kastmaker is. Uit het algemeen adresboek van de provincie Friesland uit 1928 wordt duidelijk dat Klaas dan nog altijd werkzaam is als meubelmaker.


Huis van Klaas Brandsma (2007)

Klaas Brandsma woont tot 1962 in huis G 59. Dit huis is nu terug te vinden als Hobbe van Baerdtstraat 34. Hij overlijdt op 14 juni 1964 in het protestants verpleeghuis ‘De Flecke’ te Joure. Hij is 86 jaar geworden. Zijn vrouw Tjitske is in september 1961 in Joure gestorven.


Klaas Brandsma en Tjitske Hertzinger