Joukje Romkes (IVc)

Geboortedatum: 
1 januari 1688
Geboortedatum: 
onbekend 1668
Geboorteplaats: 
Doniaga
Sterfplaats: 
Langweer

Joukje Romkes (IVc) is de dochter van Romke Idskes, die belastingontvanger in Doniaga was en Siebrichje Piekes.Haar beide ouders zijn al overleden als Joukje 15 jaar is. Haar oom Sake Piekes treedt als voogd voor haar op.

Joukje trouwt in 1708 (1e proclamatie op 17 mei 1708) in Langweer met Abe Jelles. Ze krijgen vijf kinderen.

Op 2 augustus 1711 doen Abe en Joukje belijdenis in de hervormde kerk van Langweer. Op de ledenlijst van 25 augustus 1714 komen zij als lidmaat voor. Op 8 maart 1722 komt Abe Jelles met attestatie over van de hervormde gemeente van Tjerkgaast naar die van Goïngarijp en Broek. Waarschijnlijk kende Abe toen al zijn tweede vrouw Pietje Tjepkes, want hij trouwt met haar op 13 oktober 1726 in Broek. Joukje is dan mogelijk ergens tussen 1720 en 1722 overleden.