Jan Scheltes (VIi)

Geboortedatum: 
27 oktober 1762
Geboorteplaats: 
Nijega
Sterfdatum: 
1 januari 1798
Sterfplaats: 
Doniaga (1798)

Jan Scheltes (VIi) is de zoon van Schelte Abes en Wiebrig Jans.
Hij is een broer van Abe, Gerben en Hendrik Scheltes Brantsma.
Op 1 juni 1788 trouwt Jan met Trijntje Dirks. Ze krijgen in ieder geval twee kinderen: Antje (1790) en Arend (1797). 

Op 29 mei 1790 doen Jan en Trijntje belijdenis in de hervormde kerk van Tjerkgaast.


Fragment uit het lidmatenboek van de hervormde kerk van Tjerkgaast 

Jan en Trijntje vestigen zich in Doniaga op boerderij nummer 4, op enkele honderden meters van het bedrijf van zijn ouders. Vanaf 1792 werkt zijn jongere broer Jelle als knecht bij hem op de boerderij. Het bedrijf telt bij de start in 1788 twaalf koeien. Dat zijn er zestien in 1794, het jaar dat Jelle komt te overlijden. Ook Jan leeft niet lang meer: hij sterft in 1798, een jaar later gevolgd door zijn vrouw Trijntje.