Gerben Jochems Brandsma (VIIIf)

Geboortedatum: 
12 januari 1841
Geboorteplaats: 
Nijensleek
Sterfdatum: 
6 juli 1894
Sterfplaats: 
Steenwijk

Gerben Jochems Brandsma (VIIIf) is de zoon van Jochem Gerbens Brandsma en Trijntje Jonkers. Hij trouwt op 1 mei 1868 in Steenwijk met Femmigje Nijenhuis.

Het gezin woont in Steenwijk in de Onnastraat op nummer 90. Hier stonden een tiental eenvoudige eenkamerwoningen die plaatselijk wel werden aangeduid als De Nettelbos. Deze woningen werden in 1860 gebouwd en aangenomen mag worden dat Gerben en Femmigje één van de eerste bewoners waren. In 1965 zijn de woningen gesloopt. Op onderstaande plattegrond is het huis van Gerben te vinden bij de rode pijl. (Met dank aan H. Grooters voor de informatie).

Gerben is in eerste instantie boerenarbeider, later wordt hij vermeld als landbouwer. Gerben en Femmigje hebben geen kinderen.

Na het overlijden van Femmigje in 1871 hertrouwt Gerben op 21 december 1872 met Jantje List. Ze krijgen drie kinderen.

Van Hanneke Haverkate-Brandsma uit Hasselt, de achterkleindochter van Gerben, kreeg ik volgend bericht en foto:

Mijn eigen vader (ook Gerben Brandsma) vertelde mij ooit het volgende:
Toen zijn opa Gerben weduwnaar geworden was en opnieuw trouwde met Jantje List (ook weduwe) lieten ze een huis/boerderij bouwen buiten de Onnapoort. Het huis was daar de eerste woning. In Steenwijk sprak men toen hoofdschuddend: “Wie bouwt er nu een huis buiten de wallen”.
Later is deze woning in drie delen opgesplitst (voor de inwonende familie).
Mijn grootvader Jochem heeft er altijd gewoond, mijn vader Gerben is er geboren en zelfs ik heb er mijn eerste stappen gezet. Grootvader Jochem was timmerman. Er woonde ook een aangetrouwde oom van mijn vader die klompenmaker was. Mijn grootmoeder had in de toch al kleine woning ook nog een winkeltje met knopen, garen en band etc.
Het huis staat op de hoek Onnastraat/Oostwijkstraat 105.


Huis van Gerben Jochems Brandsma vanaf de wallen