Geeske Alberts (IIIb)

Geboortedatum: 
Omstreeks 1635
Geboorteplaats: 
Joure
Sterfplaats: 
Onbekend (waarschijnlijk Boornzwaag)

Geeske Alberts (IIIb) is de eerste vrouw van Jelle Siebouts. Ze trouwen op 12 februari 1660 in Langweer en krijgen in 1663 een zoon: Albert. Waarschijnlijk is Geeske in het kraambed bezweken, want Jelle hertrouwt in 1664 (3e proclamatie op 17 januari) met Antje Eeuwes. Antje overlijdt echter voordat het huwelijk is voltrokken.