Froukje Hendriks Brandsma (VIIh)

Geboortedatum: 
15 augustus 1804
Geboorteplaats: 
Doniaga
Sterfdatum: 
17 januari 1888
Sterfplaats: 
Langweer

Froukje Hendriks Brandsma (VIIh) is de dochter van Hendrik Scheltes (Brantsma) en Lolkje Siebes (Siebesma)

Ze trouwt op 22 mei 1830 in Langweer met Ulbe Klazes Zwaga. Ulbe is de zoon van Klaas Rienks (Swaga) (VId). Hij is slager in Langweer. Froukje en Ulbe krijgen negen kinderen. De nazaten van Froukje en Ulbe zullen jarenlang tot de meest befaamde skûtsjeschippers van Friesland behoren.

Uit de nalatenschap van haar oom Abe blijkt dat Froukje in 1826 geld van hem leent voor de aankoop van een gouden oorijzer:

Een schuldbekentenis van Froukje Hendriks te Langweer in dato den eenentwintigsten Meij eenduizend agthondert zesentwintig wegens opgeschoten geld, tot aan koop van een gouden oorijzer groot negen en veertig guldens vijftig cents zegge f 49,50.

Het oorijzer werd gebruikt om een ondermuts op het hoofd te klemmen. In de 17e eeuw had het eenvoudige druppelvormige knopjes, die de wangen voor de oren iets indrukten. In de tweede helft van de 17e eeuw kwamen knoppen in de mode met de vorm van de kop van een griffioen, een mythische vogel. In de 19e eeuw veranderde het oorijzer verder: de knoppen werden breder en platter en veranderden van een vogelkop in een bloempot. De laatste vorm is een vijfhoekige geometrische knop.

 Friese klederdracht