Eelke Abes (Vg)

Geboortedatum: 
28 juli 1733
Geboorteplaats: 
Oldeouwer
Sterfplaats: 
Onbekend (waarschijnlijk Hommerts)

Eelke Abes (Vg) is de dochter van Abe Jelles en Pietje Tjepkes.
Ze is de zus van Schelte Abes. Eelke trouwt op 15 december 1754 in Heeg met Uilke Johannes. Ze krijgen vier kinderen, die allen in Hommerts worden geboren. Op 29 december 1811 neemt zoon Johannes de familienaam De Boer aan. Johannes Uiltjes de Boer is later (1826) voogd voor de kinderen van zijn overleden neef Klaas Rienks Zwaga.

Eelke wordt in 1786 nog genoemd bij de doop op 19 februari van haar kleindochter Akke in IJlst. Ze is dan doopheffer. Vermeld wordt dat ze is getrouwd met Uiltje Johannes. 

Als dochter Pietje op 19 september 1831 overlijdt, vermeld de akte dat zowel Eelke als Uiltje zijn overleden.