Annigjen Hendriks Brandsma (VIk)

Geboortedatum: 
24 juni 1816
Geboorteplaats: 
St. Johannesga
Sterfdatum: 
4 december 1880
Sterfplaats: 
Joure

Annigjen Hendriks Brandsma (VIk) is de dochter van Hendrik Scheltes (Brantsma) en Lolkje Siebes (Siebesma).

Uit het Bevolkingsregister Doniawerstal (1850 – 1861) blijkt dat Annigje inwoont bij haar zuster Froukje en haar man Ulbe Zwaga in Langweer. Op 7 mei 1858 vertrekt ze naar Sneek, waar ze in dienst gaat bij winkelierster Dieuwke Rientsma in de Kleine Kerkstraat 877a. Lang duurt dat niet, want Dieuwke overlijdt in november van dat jaar. Inmiddels is Annigje verhuisd naar Roordahuizum. Vanaf juli 1858 werkt ze daar als huishoudster van de 72-jarige Sytze Haanstra. Op 1 oktober 1860 vertrekt ze opnieuw naar Sneek.

Op 3 juni 1862 vestigt Annigje zich als inlands kramer in Langweer. Ze woont achtereenvolgens in huisnummer 86b en 35. Op 24 mei 1865 verhuist ze naar Joure. Op 1 december 1869 wordt ze in Joure ingeschreven als inlands kramer, wonend in huisnummer 178b. Annigje overlijdt op 64-jarige leeftijd in 1880 in huisnr. 192 (Pottenbakkerssteeg) te Joure. 


Pottenbakkerssteeg met arbeidershuisjes (1927)