Nieuws

Arend blijkt Antje

Hoe lastig genealogisch onderzoek is, werd gisteren wel weer duidelijk. Tot die tijd nam ik aan dat Jan Scheltes (1762 - 1798) en zijn vrouw Trijntje Dirks op 2 juni 1797 in de hervormde kerk van Tjerkgaast een kind hadden laten dopen dat de naam Arend had gekregen. Die wijsheid putte ik uit de zoekmachine van de website van Tresoar, die aangeeft dat het kind Antie heette. Als gestandaariseerde naam werden vervolgens opgegeven: Arend of Antje.

Koninklijke Bibliotheek neemt It Brânlân in collectie op

De Koninklijke Bibliotheek in Den Haag heeft een exemplaar van It Brânlân; Grond onder de geschiedenis van de familie Brandsma uit Doniawerstal (1575 - 2007) opgenomen in de Nederlandse Bibliografie. Het boek wordt bovendien bewaard in het Depot van Nederlandse Publicaties. Het Depot is een unieke collectie die beoogt alle in Nederland uitgegeven publicaties zoals boeken, kranten, tijdschriften, proefschriften, leermiddelen, cartografisch materiaal, jaarboeken, rapporten en brochures op één centraal punt bijeen te brengen.