Nieuws

Stamboom Bruinenberg bijgewerkt

In de afgelopen weken heb ik verder onderzoek gedaan naar de familie Bruinenberg. De resultaten zijn verwerkt in een aangepaste stamboom. Verder is de literatuurlijst geactualiseerd.

Stamboom aangepast

De stamboom van de familie Brandsma is aangevuld met nieuw opgespoorde gegevens. Verder zijn documenten en afbeeldingen toegevoegd.

Stamboom Zwarteveen uitgebreid

De stamboom van de familie Zwarteveen is weer een stukje uitgebreid.

Filmpjes toegevoegd

De website is in zijn geheel bijgewerkt. Nieuw is dat er nu bij diverse onderwerpen direct filmpjes kunnen worden bekeken.

Jan Dijkstra = dichter Sjoerd Spanninga

Jan Dijkstra (1906 - 1985), de zoon van Thijs Dijkstra en Lipkje Jans Brandsma blijkt de vooraanstaande Friese dichter Sjoerd Spanninga te zijn. Het werk van Jan werd onder dit pseudoniem gepubliceerd.

Sjoerd Spanninga neemt onder de naoorlogse Friese dichters een bijzondere plaats in door de rijke fantasie van de dichter, zijn oorspronkelijkheid, zijn exotische beelden en zijn mystieke inslag.

In 1951 werd het werk van Sjoerd Spanninga bekroon met de Gybert Japickx-prijs.

Een Nederlandse Amerikaan

Even leek het erop alsof we ook een Amerikaanse tak in de familie Brandsma hebben. De jongste twee kinderen van Hendrik Siebes Brandsma en Aaltje Rimmerts de Jong emigreren in 1907 respectievelijk 1920 naar de USA.

Janke Brandsma trouwt er met Cornelis van der Veer en vestigt zich op een boerderij in Springfield (South Dakota). Janke heet voortaan Jennie. Zij en Cornelis krijgen negen kinderen: Van der Veertjes, dat wel.

Voornamenregister klaar

Het Voornamenregister is klaar. Alle namen uit de familiestamboom Brandsma en hun betekenis zijn ingevoerd.

Volkstelling 1744

In de afgelopen weken is de website weer flink bijgewerkt. Er is een achtergrondpagina over Geld in de 17e en 18e eeuw aangemaakt en er zijn diverse foto's en documenten toegevoegd, waaronder documenten over de Volkstelling van 1744. Verder zijn er enkele technische probleempjes opgelost. Ook de komende weken wordt de site geregeld aangevuld en verbeterd.

Hendrik Scheltes Brantsma blijkt veenbaas

Onderzoek in het digitale archief van de Leeuwarder Courant heeft een mooie vondst opgeleverd: nadat Hendrik Scheltes Brantsma begin 1813 de boerderij in Doniaga heeft verlaten, vestigt hij zich in Terband (nabij Heerenveen). Hij boert daar verder en heeft bovendien 5½ mad
(= 3,23 hectare) klyngrond
(= veengrond) gepacht.

Website bijgewerkt

De website is weer flink bijgewerkt. Zo zijn bronvermeldingen toegevoegd aan documenten en afbeeldingen voor zover deze niet uit het familiearchief komen. Verder is er een pagina met links toegevoegd, waardoor het nog gemakkelijker is om interessante uitstapjes te maken.