Nieuws

Voornamenregister klaar

Het Voornamenregister is klaar. Alle namen uit de familiestamboom Brandsma en hun betekenis zijn ingevoerd.

Volkstelling 1744

In de afgelopen weken is de website weer flink bijgewerkt. Er is een achtergrondpagina over Geld in de 17e en 18e eeuw aangemaakt en er zijn diverse foto's en documenten toegevoegd, waaronder documenten over de Volkstelling van 1744. Verder zijn er enkele technische probleempjes opgelost. Ook de komende weken wordt de site geregeld aangevuld en verbeterd.

Hendrik Scheltes Brantsma blijkt veenbaas

Onderzoek in het digitale archief van de Leeuwarder Courant heeft een mooie vondst opgeleverd: nadat Hendrik Scheltes Brantsma begin 1813 de boerderij in Doniaga heeft verlaten, vestigt hij zich in Terband (nabij Heerenveen). Hij boert daar verder en heeft bovendien 5½ mad
(= 3,23 hectare) klyngrond
(= veengrond) gepacht.

Website bijgewerkt

De website is weer flink bijgewerkt. Zo zijn bronvermeldingen toegevoegd aan documenten en afbeeldingen voor zover deze niet uit het familiearchief komen. Verder is er een pagina met links toegevoegd, waardoor het nog gemakkelijker is om interessante uitstapjes te maken.

Arend blijkt Antje

Hoe lastig genealogisch onderzoek is, werd gisteren wel weer duidelijk. Tot die tijd nam ik aan dat Jan Scheltes (1762 - 1798) en zijn vrouw Trijntje Dirks op 2 juni 1797 in de hervormde kerk van Tjerkgaast een kind hadden laten dopen dat de naam Arend had gekregen. Die wijsheid putte ik uit de zoekmachine van de website van Tresoar, die aangeeft dat het kind Antie heette. Als gestandaariseerde naam werden vervolgens opgegeven: Arend of Antje.

Koninklijke Bibliotheek neemt It Brânlân in collectie op

De Koninklijke Bibliotheek in Den Haag heeft een exemplaar van It Brânlân; Grond onder de geschiedenis van de familie Brandsma uit Doniawerstal (1575 - 2007) opgenomen in de Nederlandse Bibliografie. Het boek wordt bovendien bewaard in het Depot van Nederlandse Publicaties. Het Depot is een unieke collectie die beoogt alle in Nederland uitgegeven publicaties zoals boeken, kranten, tijdschriften, proefschriften, leermiddelen, cartografisch materiaal, jaarboeken, rapporten en brochures op één centraal punt bijeen te brengen.