Nieuws

Deserteur uit het leger van de koning

Aaldert Dirks Bruinenberg (1786 - 1849) deserteert op 11 mei 1810 uit het leger. Hij is 24 jaar en is gelegerd in Utrecht als grenadier bij de garde van Koning Lodewijk Napoleon. Deze was in 1806 door zijn broer Napoleon Bonaparte tot koning van Nederland benoemd. In 1810 wordt hij echter afgezet en wordt Nederland door Frankrijk geannexeerd. In 1813 zal Aaldert echter als plaatsvervanger voor Lieuwe Baartes Sinnema dienst doen in het leger van Napoleon.

Stamboom Bruinenberg bijgewerkt

Weer wat data en aktes gevonden en dus de stamboom Bruinenberg bijgewerkt.

Pagina voor Sjoerd Spanninga

Een dichter in de familie en nog wel één die in 1951 de Gijsbert Japickxprijs heeft gewonnen: Sjoerd Spanninga of eigenlijk: Jan Dijkstra, de zoon van Lipkje Jans Brandsma. Via de trefwoorden aan de onderkant van de website kan de pagina worden geopend.

De aanhouder wint

Het viel niet mee de geboorteakte van Arend Pieter Lok, de man van Aaltje Brandsma, een oudere zuster van mijn vader, te vinden. Ik wist uit verhalen dat hij uit Bozum zou komen. Diverse zoekacties liepen op niets uit. Maar...via de website www.delpher.nl kon ik oude kranten inkijken en zo ook familieberichten napluizen. Uiteindelijk vond ik zo de geboorteakte van Arend Pieter. Hij kwam niet uit Bozum, maar uit Oldeboorn.

Stamboom Batenburg bijgewerkt

De stamboom van de Familie Batenburg is weer flink aangevuld, met name de generaties VII en VIII.

Akte van kennelijkheid

In 1829 trouwt Gauke Jacobs Zwarteveen met Janke Boelen Oosterdijk. Gebruikelijk is dan dat de nodige papieren worden overlegd, waaronder een doopbewijs. Gauke kan dat niet, omdat zijn ouders het doopsgezinde geloof aanhangen en mennonieten hun kinderen niet bij de geboorte laten dopen.

Drenkeling Siebe (1880)

In de Leeuwarder Courant van 10 december 1880 staat een klein stukje over de 12-jarige Siebe Hendriks Brandsma. Met zijn 10-jarige vriendje Siebolt Bokma gaan ze op zondag 8 december schaatsen op De Wielen. Ze zakken door het ijs bij de Alde Wei, zo'n twee kilometer van Langweer. Siebolt weet uit het wak te kruipen, maar dat lukt Siebe niet. Hij schreeuwt echter zo hard dat ze het in Langweer kunnen horen. Gelukkig komt er hulp van de zoon van Gooitzen Noppert; die haalt hem uit het water vandaan. 

Matroos Hendrik Brandsma

Hendrik Brandsma (Roordahuizum, 1843) bleef voor mij lange tijd onvindbaar, tot ik hem bij toeval op internet tegenkwam. Hij bleek matroos op de grote vaart. Getrouwd met een Antwerps dienstmeisje dat in Den Helder werkte. Daar was aan het Nieuwediep tussen 1870 en 1879 een etablissement van de Stoomvaart-Maatschappij Nederland dat als laad- en losplaats werd gebruikt. In 1877 trouwt Hendrik in Amsterdam met Rebecca Swaap. In 1885 komt hij echter te overlijden.

Nummering aangepast

De nummering van personen die onder het tabblad Personen voorkomen, is aangepast aan de meest actuele stamboom. Daardoor zijn ze gemakkelijk terug te vinden in de stamboom.

Stamboom Noppert

Werd tot voor kort verwezen naar de website van Klaas Rein Noppert, inmiddels heb ik de afstamming van mijn overgrootmoeder Martje Klazes Noppert (1851 - 1919) uitgezocht en is op de website een korte stamboom opgenomen.