Nieuwe documenten Gerben Scheltes Brandsma

De korrespondentie van en aan de Permanente Commissie van de Maatschappij van Weldadigheid is gedigitaliseerd. Daardoor beschikken we nu over veel documenten die betrekking hebben op de plaatsing van Gerben Scheltes Brandsma en zijn gezin in de Proefkolonie te Frederiksoord. Ze zijn op deze website te vinden onder 'Documenten' en vervolgens 'Frederiksoord'.