Deserteur uit het leger van de koning

Aaldert Dirks Bruinenberg (1786 - 1849) deserteert op 11 mei 1810 uit het leger. Hij is 24 jaar en is gelegerd in Utrecht als grenadier bij de garde van Koning Lodewijk Napoleon. Deze was in 1806 door zijn broer Napoleon Bonaparte tot koning van Nederland benoemd. In 1810 wordt hij echter afgezet en wordt Nederland door Frankrijk geannexeerd. In 1813 zal Aaldert echter als plaatsvervanger voor Lieuwe Baartes Sinnema dienst doen in het leger van Napoleon.