De aanhouder wint

Het viel niet mee de geboorteakte van Arend Pieter Lok, de man van Aaltje Brandsma, een oudere zuster van mijn vader, te vinden. Ik wist uit verhalen dat hij uit Bozum zou komen. Diverse zoekacties liepen op niets uit. Maar...via de website www.delpher.nl kon ik oude kranten inkijken en zo ook familieberichten napluizen. Uiteindelijk vond ik zo de geboorteakte van Arend Pieter. Hij kwam niet uit Bozum, maar uit Oldeboorn.