Familie De Koning

De familie De Koning is met de familie Brandsma verbonden door het huwelijk van Neeltje de Koning met Jacob Spaargaren, overgrootouders van Anna Batenburg, de echtgenote van Rindert Brandsma. 

De geschiedenis van de familie De Koning begint in Dussen, een dorp aan de Bergsche Maas, maar verplaatst zich al gauw naar Werkendam. Daar speelt de familiegeschiedenis zich generaties lang af. De familienaam wordt in eerste instantie geschreven als De Coninck, maar verandert binnen enkele generaties in De Koning. Het is Anna de Koning (1798 – 1875) die als weduwe hertrouwt met Jan Krap en met hem wegtrekt naar de pas drooggelegde Haarlemmermeer. Haar dochter Neeltje trouwt met de Aalsmeerse visser Jacob Spaargaren (1826 – 1901). Ze vestigen zich in Oudewetering, vanaf 1862 in de Buitenkaag, vervolgens in de Haarlemmermeer en tot slot in Lisse.    

Hieronder de stamboom.