Veroordeling Jan Lykeles Brandsma (1884)

Fragment van het rolboek van de Arrondissementsrechtbank Heerenveen inzake de strafzaak tegen Jan Lykeles Brandsma.

Jan wordt op 31 augustus 1884 betrapt als hij probeert geld uit een winkellade te pakken. De veldwachter verhoort hem en er volgt een briefwisseling tussen de Officier van Justitie en de Burgemeester van Haskerland over de aard van het vergrijp en de noodzaak Jan op te sturen naar een verbeterhuis. Op 22 oktober 1884 vindt de rechtzaak plaats.
Jan wordt vrijgesproken op basis van artikel 66 van het Wetboek van Strafrecht, omdat hij zonder oordeel des onderscheids zijn misdaad heeft begaan. Hij wordt veroordeeld tot opname in een Huis van Verbetering en Opvoeding tot zijn 18e levensjaar.

In de bijlagen de korrespondentie tussen de Officier van Justitie en de Burgemeester van Haskerland en het vonnis dat op 22 oktober 1884 wordt uitgesproken.

Bron: Tresoar en Gemeentearchief Skarsterlân