Trouwboek Tjerkgaast (1800)

Fragment uit het trouwboek van de hervormde gemeente van Tjerkgaast met de vermelding van het huwelijk van Gerben Scheltes (Brandsma) en Yke Jochems (Stellinga).

Bron: Tresoar