Reglement Maatschappij van Weldadigheid (1818) 2

In artikel 8 van het Reglement voor de Maatschappij van Weldadigheid wordt beschreven met welk (maatschappelijk) doel Johannes van den Bosch de Maatschappij oprichtte:

Het doel der Maatschappij is hoofdzakelijk, om den toestand der armen en lagere volksklassen te verbeteren, door zoodanige ontwerpen, die voor dezelve dienstig geoordeeld worden, ter uitvoering te brengen, inzonderheid door aan dezelve arbeid, onderhoud en onderwijs te verschaffen, en hen uit dien toestand van verbastering, waartoe deze menschen, in het algemeen, vervallen zijn, op te beuren, en tot eene hoogere beschaving, verlichting, en werkdadigheid op te leiden.

Johannes van den Bosch wil in het noorden van het land, waar nog veel onontgonnen gebiued is, landbouwkolonies vestigen, waar verarmde landgenoten met landarbeid de eigen kost zouden kunnen verdienen.
Ze zouden daardoor vanzelf weer 'betere mensen' worden.


Kolonie Willemsoord

Over de Maatschappij van Weldadigheid heeft auteur Wil Schackmann een prachtig boek geschreven: De Proefkolonie. Wil heeft uitgebreid onderzoek gedaan in de archieven van de Maatschappij en heeft zijn bevindingen op een prettig leesbare manier verwerkt in een boek dat vooral de levens van de eerste 52 kolonisten en het reilen en zeilen van de Proefkolonie In Frederiksoord beschrijft. In het boek wordt ook Gerben Scheltes Brandsma beschreven.

Wil Schackmann beschikt bovendien over een website met veel interessante informatie over de Maatschappij van Weldadigheid en de 52 kolonistenfamilies die vanaf oktober 1818 de Proefkolonie bevolken.

http://www.deproefkolonie.nl/

In Het Pauperparadijs beschrijft journaliste en schrijfster Suzanna Jansen haar zoektocht naar de werkelijke geschiedenis van haar familie. Ze stuit daarbij op de heropvoedingsgestichten van de Maatschappij van Weldadigheid en ontdekt dat wie er terechtkwam in feite niet meer in staat was om zich aan zijn armoede te onttrekken. Een prachtig boek, mooi geschreven, dat een beschrijving van een familiegeschiedenis meeslepend combineert met journalistiek speurwerk.

http://www.suzannajansen.nl/index.php?id=25