Reglement Maatschappij van Weldadigheid (1818)

Foto van het omslag van het Reglement van de Maatschappij van Weldadigheid (1818).

Initiatiefnemer van de Maatschappij van Weldadigheid is Johannes van den Bosch, een 38-jarige generaal majoor met een indrukwekkende staat van dienst in de toenmalige kolonie Nederlands Oost-Indië. Een gedreven man met kennis van zaken van economie, landbouwkunde en koloniale aangelegenheden. Terug in Nederland neemt hij deel aan het verdrijven van de Franse troepen uit Amsterdam en het beleg van Naarden. vanaf 1816 gaat hij zich toeleggen op de bestrijding van de armoede.


Johannes van den Bosch

Volgens Johannes van den Bosch zou het diepe verval van de volksklasse uiteindelijk de kracht van de gehele natie aantasten. Als oorzaak zag hij de grote tegenstelling tussen de rijke, bezittende bovenlaag en de arme, verpauperende onderlaag, het gebrek aan werkgelegenheid en het voortwoekerende verarmingsproces waartegen door de overheid nauwelijks iets werd gedaan.