Overlijdensakte Hendrik Scheltes Brandsma (1844)

Hendrik Scheltes Brandsma overlijdt op 7 februari 1844 op 70-jarige leeftijd des avonds ten vierentweede ure in de huizinge nummer achteenveertig te Langweer.