Huwelijksaankondiging Scheltes Abes en Wiebrichje Jans (1759)

Het tekstfragment is een onderdeel van het doop- en trouwboek van de hervormde gemeente Ouwsterhaule, Oldeouwer en Nijega. Daarin werden doop en huwelijk van de gemeenteleden aangetekend. De doop- en trouwboeken zijn daarmee de voorloper van de Burgerlijke Stand, die in 1811 op last van Keizer Napoleon werd ingevoerd. Er werden twee doop- en trouwboeken bijgehouden: één door de predikant en één (het zgn. contraboek) door de koster. 

De kwaliteit van de doop- en trouwboeken wisselt nogal. Veel hing af van de accuratesse van de betreffende predikant en koster. Voor genealogisch onderzoek zijn de doop- en trouwboeken van cruciaal belang. Wanneer een boek slecht of onvolledig is bijgehouden, stopt de zoektocht naar de afstamming.

Uit het tekstfragment blijkt dat het hier gaat om de 1e proclamatie van het huwelijk van Schelte Abes en Wiebrichje Jans. Hij is een jongman geboren op De Oude Ouwer, dat wil zeggen: hij is nog niet eerder getrouwd geweest en is geboren in Oldeouwer. Wiebrichje komt uit Broek en ook zij is nog niet eerder getrouwd geweest.

Deze 1e proclamatie vond plaats op 1 april 1759. Dat was tevens de datum van hun ondertrouw. De volgende twee afkondigingen vonden plaats op 8 en 15 april 1759. Als niemand bezwaar maakte tegen het voorgenomen huwelijk, dan werd het in de week na de 3e proclamatie ingezegend. Schelte en Wiebrichje zullen dus ergens in de week na 15 april 1759 zijn getrouwd.

Bron: Tresoar