Huwelijksaankondiging Abe Jelles en Pietje Tjepkes (1726)

Abe Jelles eerste huwelijk was in 1720 met Joukje Romkes. Na haar overlijden hertrouwt Abe in 1726 met Pietje Tjepkes. Bijgaand een fragment uit het trouwregister van de hervormde gemeente van Goïngarijp en Broek.

Abe en Pietje trouwen dus op 13 oktober 1726 en vestigen zich in Broek, waar Abe boer is. Ze krijgen vier kinderen: Aukje, Schelte, eelke en Tjepke. Daaraan voorafgaand wordt een kind geboren dat in het doopboek wordt vermeld als niet genoemd. Mogelijk gaat het hier om een kind dat slechts kort heeft geleefd. Doodgeboren kinderen werden namelijk vermeld als levenloos geboren kind.