Huwelijksaankondiging Abe Jelles en Joukje Romkes (1720)

Fragment uit het trouwregister van de hervormde gemeente van Langweer (DTB 214) met daarin de aankondiging van het huwelijk van Abe Jelles (23 jaar) en Joukje Romkes (20 jaar). Joukje is de dochter van Romke Idses, die belastingontvanger in Doniaga was, en Siebrichje Piekes. Joukjes beide ouders zijn al overleden als zij nog maar 15 jaar is. Haar oom Sake Piekes wordt dan als haar voogd aangesteld.