Huisraad Jelle Siebouts 1 (1727)

Jelle Siebouts (1630 - 1697/onbekend) trouwt op 21 januari 1666 met Aafke Scheltes. Het is zijn derde huwelijk. Ze krijgen in ieder geval twee kinderen: dochter Eelk en zoon Abe (1685). In 1698 hertrouwt Aafke, wat betekent dat Jelle Siebouts voor die tijd moet zijn overleden. Er volgt een jarenlange ruzie over de erfenis tussen enerzijds Eelk en haar man Bouke Jelles en anderzijds Aafke en Abe.

In 1727 besluiten de partijen het conflict op te lossen. Ze wenden zich tot grietman Johan Vegelin van Claerbergen. Besloten wordt dat de boedel door drie onpartijdige mannen wordt getaxeerd en bij boelgoed
(= openbare verkoping) zal worden verkocht. Interessant is de lijst van huisraad. Omdat de afbeelding een fotokopie is van een microfiche en bovendien van slechte kwaliteit, volgt hier de lijst van de huisraad:

Een tinnen kom
Twee stoven
Een doos met kindergoed
Een linnen puide (= zak) d:p:twee
Een bijbel en testament met koperbeslag (...)
Een testamentie met koperen haken (...)
Drie meelvaties
Een houten arm-emmer
Een voet-banck d:p:los
Drie plancken
Een schotelbanck (= planken waarop je borden kon zetten) met wat steenwerk en
Twee koperen potten
Seven tinnen lepels
Een tinnen halft mingelen (...) piepkan (= een tinnen zuigkannetje met deksel met aan de zijkant een oor. Een voorloper van de zuigfles en bedoeld voor kleine kinderen. De inhoud van deze kan is iets meer dan een halve liter)
Acht houten tafelborden

Een juck
Een ijseren potseel (= hangijzer. Kon in de haard worden gehangen, waarna er een pot op kon worden gezet)
Een nay-korff
Een tijen wege
Kinder en nogh ander stove
Een bedde
Twee oorkussens met slopen
Twee lakens
Twee oud gevoerde dekens