Fragment Parketregisters inzake Jan Lykeles Brandsma (1884) 2

Fragment 2 uit de parketregisters van de Officier van Justitie van de Arrondissementsrechtbank te Heerenveen inzake Jan Lykeles Brandsma (1884).