Fragment Parketregisters inzake Jan Lykeles Brandsma (1884)

Fragment 1 uit de parketregisters van de Officier van Justitie van de Arrondissementsrechtbank te Heerenveen inzake Jan Lykeles Brandsma (1884).