Doopboek Tjerkgaast (1802) a

Gedeelte uit het doopboek van de hervormde gemeente van Tjerkgaast met daarin op de rechterpagina de vermelding van de geboorte van Jan Hendriks Brandsma (VIIh). Eronder staat de aankondiging van zijn nichtje Wiebrig (VIIa), de dochter van Gerben Scheltes en Yke Jochems. Ze worden respectievelijk op 9 en 20 oktober geboren op de boerderij in Doniaga.