Brief opname Huis van Verbetering en Opvoeding Alkmaar (1884)

Brief van de Officier van Justitie te Heerenveen aan de Speciale Commissie van het Huis van Verbetering en Opvoeding te Alkmaar, waarin hij de opname van Jan Lykeles Brandsma op last van de rechter aankondigt en verzoekt om aan te geven wanneer dat gelegen komt.