Brief Lykele (1925)

In de 20-er jaren van de vorige eeuw begint de werkloosheid om zich heen te grijpen: de crisisjaren zijn aanstaande. In 1925, net als het gezin van Gooitzen Lykeles Brandsma is verhuisd naar de Elias Annes Borgerstraat 11, krijgt ook Gooitzen zijn ontslag. Van zijn halfbroer Sjoerd Postma hoort hij dat er werk is bij de firma Boes in Den Haag.

Gooitzen laat voor drie maanden zijn gezin in Joure achter om bij de Haagse meubelfabriek te werken. Hij is in de kost bij Sjoerd en zijn vrouw Emma. Ook op zijn verjaardag is hij daar. Op 5 december 1925 schrijven Antje en de kinderen hem elk een brief om hem met zijn verjaardag te feliciteren. Hieronder de brief die Lykele hem schreef.