Berekening kosten huisgezin Maatschappij van Weldadigheid (1818)

Fragment van een document, waarin Johannes van den Bosch berekent hoeveel de vestiging van een huisgezin in de Koloniën van Weldadigheid gaat kosten. Het zou uiteindelijk neerkomen op een bedrag van
f 1.700,00. Dat geld werd in eerste instantie door de plaatselijke subcommissie in de kas van de Maatschappij van Weldadigheid gestort.

Elke kolonist had een boekje waarin werd bijgehouden hoe groot de schuld aan de Maatschappij was en wat er verdiend en afbetaald was. Een kolonist kon het levenslange vruchtgebruik van zijn hoeve verwerven tegen betaling van een derde van zijn oogst. Kleding en huisraad moesten geleidelijk worden afbetaald en werden dan eigendom.

In de praktijk lukte het maar weinigen om zich 'vrij te kopen'. Ook Gerben Scheltes Brandsma is het niet gelukt. Na een verblijf van vierenhalf jaar in de Proefkolonie te Frederiksoord overlijdt hij in 1823 (mogelijk aan de gevolgen van een tuberculose-epidemie).


Kolonistenwoning in Frederiksoord