Akte van naamaanneming Jan Wiegers Wielinga (1811)