Adresboek Provincie Friesland (1928)

In het Adresboek van de Provincie Friesland dat in 1928 verscheen,
komt Gooitzen Lykeles Brandsma (IXad) voor. Het gezin woont in Westermeer (bij Joure) in de Patrimoniumstraat 17.